BELSASAR

Belsasar was volgens Dan 5 die laaste regeerder van Babel*, wat gedood is toe Kores* die stad in 539 vC ingeneem het. Hy was die seun van Nabonidus*, die laaste koning van Babel. Nabonidus het hom as regeerder in Babel benoem terwyl hy met veldtogte in Arabië* besig was. Belsasar was die regeerder wat die skrif aan die muur gesien het (Dan 5). Daniël* het dit verklaar as ’n oordeelsuitspraak oor Babel, wat dieselfde nag in vervulling gegaan het.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar