Z         

   

ZAHN, GUSTAV ADOLF

ZAHN, GUSTAV ADOLF (1808–1890) is in Schwarzburg, Duitsland, gebore. Hy is aan die Rynse Seminarium in Barmen (tans deel van Wuppertal) as sendeling* opgelei, en in 1828 saam met drie ander Duitse sendelinge na die Kaap gestuur. Zahn begin op Tulbagh werk – aanvanklik as die sendeling Arie Vos se assistent. Sy energieke inisiatiewe veroorsaak… Lees Meer »

ZCC

ZCC. Kyk by: Zion Christian Church.

ZEUS

ZEUS, die hoofgod van die Griekse goderyk wat op die berg Olimpus gewoon het, was getroud met Leto en hulle kinders was ondere andere Apollo en Artemis*. In die Romeinse tyd (Kyk by: Romeinse Ryk) was hy bekend as Jupiter. Zeus is wyd aanbid in tempels* in die Griekse en Romeinse wêreld. Offerandes* is gebring… Lees Meer »

ZIMMERLI, WALTHER

ZIMMERLI, WALTHER (1907–1983) ontvang sy opleiding in teologie* en Semi­tiese* tale in Duitsland. Hy promoveer onder Hempel in Göttingen oor die geskiedenis en tradisies verbonde aan Ber­seba* en Bet-El*. Ná aanvanklike diens as predikant* in Switserland, word hy in 1950 na Göttingen as professor in die plek van Von Rad* be­roep, waar hy tot en… Lees Meer »

ZION CHRISTIAN CHURCH (ZCC)

ZION CHRISTIAN CHURCH (ZCC) is die grootste Afrika-Onafhanklike Kerk* in Suider-Afrika. Met ’n lidmatetal van onge­veer 4 miljoen en 40 000 gemeentes, is die ZCC ook die grootste enkele denominasie in die land. Byna 13% van alle Suid-Afri­kaanse Christene behoort aan die ZCC. Die kerk is in 1910 deur Engenas Lekganyane*, wat bande met sowel… Lees Meer »

ZOELOES EN DIE CHRISTELIKE GELOOF

ZOELOES EN DIE CHRISTELIKE GELOOF. Kaptein Allen Gardiner* kan as een van die eerste blankes beskou word wat met die Zoeloes*, en by name koning Dingane*, oor geloof* in Christus* gaan praat het. Hy het geen sending*genootskap of kerk* verteenwoordig nie, en is deur geen regering gesteun nie, maar was op eie houtjie begeesterd om… Lees Meer »

ZOROASTER

Zoroaster, die grondlegger van Zoroas­tria­nisme*, is waarskynlik in die 7de eeu vC gebore, naby die moderne Teheran in Iran. Hy was moontlik self ’n priester. Nadat hy ’n gesig gesien het van Ahura Mazda, het hy ’n godsdienstige hervorming bewerkstellig waarin Ahura Mazda ’n be­sondere plek ingeneem het. Ahura Mazda was vir hom die hoogste… Lees Meer »

ZOROASTRIANISME

ZOROASTRIANISME. Verskeie ou bron­ne gee inligting oor Zoroaster* en die leer van hierdie godsdiens. Die geskrifte van hierdie godsdiens staan bekend as die Avesta, waarvan die GÇthÇs, ou liedere, waarskynlik van Zoroaster self afkomstig is. Zoroastrianisme was die belangrikste godsdiens van Iran (Persië) voor die koms van Islam*. Dit is waarskynlik dat die Persiese koning… Lees Meer »

ZULU, ALPHAEUS HAMILTON

ZULU, ALPHAEUS HAMILTON (1905–1988) het sy sekondêre skoolopleiding in Newcastle ontvang en hom daarna as on­derwyser by St Chad’s College op Lady­smith bekwaam. In 1926 is hy as skoolhoof van die middelbare skool in Umlazi, Durban, aangestel. Dertien jaar later bereik hy ’n keerpunt in sy lewe wat hy later as ’n roeping* van God… Lees Meer »

ZUMA, JACOB

ZUMA, JACOB GEDLEYIHLEKISA (1942-) Zuma, met min skolastiese opleiding, was tydens die apartheidsjare ’n gevangene op Robbeneiland, het reeds aan vroeë “gesprekke oor gesprekke” oor ’n nuwe staatkundige bedeling vir Suid-Afrika deelgeneem, het later adjunk-president van Suid-Afrika geword, maar is deur pres Mbeki* afgedank nadat in ’n hofuitspraak geïmpliseer is dat hy ’n korrupte verhouding… Lees Meer »

ZWINGLI, ULRICH

ZWINGLI, ULRICH (1484–1531) was die prominentste en invloedrykste kerkhervormer uit Switserland. Hy neem ’n belang­rike posisie in onder die voorste kring van kerkhervormers waaronder Martin Luther*, Johannes Calvyn* en John Knox* tel. Hy het sy opleiding in Wenen en Basel ontvang. Meer as die ander kerkhervormers is hy deur Desiderius Erasmus* en die huma­nisme* beïnvloed…. Lees Meer »

Sidebar