medewerkers van die ecke

eCKE-Medewerkers

eCKE-REDAKSIE

 • Frits Gaum (hoofredakteur)
 • Yolanda Dreyer
 • Laurie Gaum
 • Danie Langner
 • Ronald Noemdoe
 • Amie van Wyk
 • Bettina Wyngaard

WEBMEESTER

 • Ukuyila Design

UITGEWER

 • Bybel-Media

eCKE-HOOFMEDEWERKERS

Ou  Testament

 • Louis Jonker
 • Lisel Joubert

Nuwe Testament

 • Bernard Combrink

Dogmatologie

 • Pieter Potgieter
 • Johan Buitendag

Etiek

 • Etienne de Villiers

Kerkgeskiedenis

 • Hoffie Hofmeyr
 • Andrew Kok

Praktiese Teologie

 • Julian Muller
 • Ian Nell

Missiologie

 • Piet Meiring

Algemene Geskiedenis

 • George Hofmeyr +

Algemene Sake

 •  Neels Jackson

 

eCKE-MEDEWERKERS

 • Ria Abel (ACVV)
 • Kobus Anthonissen (Praktiese Teologie)
 • André Bartlett (Praktiese Teologie)
 • Pieter Bingle (predikant GKSA) +
 • Willa Boezak (Dogmatiek)
 • Willem Boshoff (Ou Testament)
 • Hendrik Bosman (Ou Testament)
 • Lourens Bosman (predikant, NGK)
 • Amanda Botha (joernalis/skrywer)
 • Nico Botha (Missiologie)
 • Schalk Botha (Kerkgeskiedenis en Kerkreg)
 • Willie Botha (Dogmatiek)
 • Gerrit Brand (Dogmatiek) +
 • Cilliers Breytenbach (Nuwe Testament)
 • Elsje Buchner (predikant, NGK)
 • Johan Buitendag (Dogmatiek)
 • Izak Burger (pastoor, AGS)
 • Gerhard Buys (predikant, NGK)
 • Johan Cilliers (Praktiese Teologie)
 • Juliana Claassens (Ou Testament)
 • Daan Cloete (Nuwe Testament)
 • Pieter Coertzen (Kerkgeskiedenis en Kerkreg)
 • Callie Coetzee (Dogmatiek)
 • Auke Compaan (predikant, NGK)
 • Ernst Conradie (Dogmatiek)
 • Johann Cook (Antieke Studie)
 • Dionne Crafford (Godsdiens- en sendingwetenskap)
 • Andries Daniels (predikant, VGKSA)
 • Janette Deacon (Argeologie)
 • Perold de Beer (predikant, RCA)
 • Stephan de Beer (Tshwane Leadership Foundation)
 • Pieter de Villiers (Bybelse Spiritualiteit)
 • Daniël de Wet (predikant, NGK)
 • Con de Wet (Algemene Geskiedenis)
 • Louis Dressel (predikant, NGK)
 • Yolande Dreyer (Praktiese Teologie)
 • Graham Duncan (Kerkgeskiedenis en Kerkreg)
 • Loretha du Plessis (Algemene Geskiedenis)
 • Jannie du Preez (Missiologie)
 • Jan du Rand (Nuwe Testament)
 • Andrie du Toit (Nuwe Testament) +
 • André du Toit (Praktiese Teologie)
 • Ben du Toit (Nuwe Testament)
 • Danie du Toit (Dogmatieke en Etiek) +
 • David du Toit (Nuwe Testament)
 • Pieter Fourie (predikant, VGKSA)
 • Johannes Froneman (Kommunikasiestudies)
 • Jaap Furstenburg (Dogmatiek) +
 • Laurie Gaum (proponent, NGK)
 • Herman Giliomee (Algemene Geskiedenis)
 • Gustav Gous (predikant, NGK; sakekonsultant)
 • Johan Hattingh (Filosofie)
 • Leon Hattingh (Algemene Geskedenis)
 • Jurgens Hendriks (Praktiese Teologie)
 • Bonaventure Hinwood (priester, KK) +
 • Lyn Holness (Research and Innovation)
 • Harrie Hovers (priester, KK)
 • Dirk Human (Ou Testament)
 • Lambert Jacobs (predikant, NGK)
 • Chris Jones (Publieke Teologie)
 • Pieter Kapp (Algemene Geskiedenis) +
 • Thias Kgatla (Missiologie)
 • Adrio Konig (Dogmatiek)
 • Nico Koopman (Etiek en Publieke Teologie)
 • Gideon Kotzé (Ou Testament)
 • Louise Kretzshmer (Etiek)
 • Gerrit Kritzinger (predikant, NGK)
 • Dons Kritzinger (Missiologie)
 • Klippies Kritzinger  (Missiologie)
 • Hennie Kruger (Ou Testament)
 • Paul (PP) Kruger (Ou Testament)
 • Paul (PA) Kruger (Antieke Studie)
 • Christina Landman (Kerkgeskiedenis)
 • Bernard Lategan (Nuwe Testament/Bybelkunde)
 • Laetus Lategan (Etiek)
 • Christo Lombard (Dogmatiek en Etiek)
 • Bobby Loubser (Nuwe Testament) +
 • Daniël Louw (Praktiese Teologie)
 • Stefan Louw (predikant, NGK) +
 • Tinyiko Maluleke (Afrika Teologie)
 • Desmond Martin (Algemene Geskiedenis)
 • Arnold Meiring (predikant, NGK)
 • Sias Meyer (Ou Testament)
 • Joan Millard (Kerkgeskiedenis)
 • Piet Naudé (Dogmatiek en Etiek)
 • Peet Neethling (Elektroniese Media)
 • Annes Nel (Dogmatiek)
 • Danie Nel (Missiologie)
 • Malan Nel (Praktiese Teologie)
 • Ian Nell (Praktiese Teologie)
 • Nelus Niemandt (Missiologie)
 • Danie O’Kennedy (Ou Testament)
 • André Olivier (Kerkgeskiedenis)
 • Jean Oosthuizen (kerksake-joernalis)
 • Martin Pauw (Missiologie)
 • Hennie Pieterse (Praktiese Teologie)
 • Mary-Ann PlaatjiesVan Huffel (Keerkgeskiedenis en Kerkreg)
 • Jeremy Punt (Nuwe Testament)
 • Marcel Sarot (Teologie as Wetenskapsgebied)
 • Adelbert Scholtz (Kerkgeskiedenis; Sielkunde)
 • Leopold Scholtz (Algemene Geskiedenis)
 • Nobin Shunmugan (predikant, Christian Reformed Church of Australia; voorheen RCA)
 • Hennie Smith (predikant, APK)
 • Thys Smith (predikant, NGK)
 • Henning Snyman (Letterkunde) +
 • Gert Steyn (Nuwe Testament)
 • Danie Strauss (Filosofie)
 • Piet Strauss (Kerkgeskiedenis en Kerkreg)
 • Sybrand Strauss (Dogmatiek)
 • Freek Swanepoel (predikant, NGK)
 • Dawie Theron (predikant, NGK)
 • Gideon Thom (Historiese en Sistematiese Teologie)
 • Francois Tolmie (Nuwe Testament)
 • Edvige van Bart (joernalis)
 • Jan-Albert van den Berg (Praktiese Teologie)
 • Gijsbert van den Brink (Kerkgeskiedenis)
 • Gerdrie van der Merwe (Kerkgeskiedenis)
 • Johan van der Merwe (Kerkgeskiedenis en Kerkreg)
 • Piet van der Merwe (Godsdiens- en sendingwetenskap)
 • Willie (WC) van der Merwe (Praktiese Teologie)
 • Willie (WL) van der Merwe (Filosofie)
 • Ernst van der Walt (predikant, NGK)
 • Flip van der Watt (Kerkgeskiedenis en Kerkreg)
 • Hans van Deventer (Bybelkunde)
 • Peet van Dyk (Ou Testament en Antieke Studies)
 • Michael van Heerden (priester, KK)
 • Wentzel van Huyssteen (Teologie en Wetenskap)
 • Dawid van Lill (skrywer)
 • Anton van Niekerk (Filosofie en Etiek)
 • André van Niekerk (predikant, NGK)
 • Attie van Niekerk (Missiologie)
 • Leon van Nierop (Filmkunde)
 • Adri-Louise van RenenFourie (joernalis) +
 • Herrie van Rooy (Ou Testament)
 • Attie van Wijk (predikant, NGK)
 • Amie van Wyk (Dogmatiek en Etiek)
 • Daan van Wyk jr (predikant, NHKA)
 • Danie van Zyl (Bybelkunde)
 • Hermie van Zyl (Nuw Testament)
 • Daniël Veldsman (Dogmatiek en Etiek)
 • Chris Venter (Algemene Geskiedenis)
 • Pieter Verster (Missiologie)
 • Piet (PA) Verhoef (Ou Testament) +
 • Koos Vorster (Etiek)
 • Cas Vos (Praktiese Teologie)
 • Claude Vosloo (proponent, NGK)
 • Robert Vosloo (Kerkgeskiedenis)
 • Anneke WeenerHartney (Nuwe Testament) +
 • Francois Wessels (predikant, NGK)
 • Willie Wessels (Ou Testament)
 • Ernst Wolff (Filosofie)

 

Afkortings by medewerkers: AGS = Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika; APK = Afrikaanse Protestantse Kerk; GKSA – Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika; KK = (Rooms-) Katolieke Kerk; NGK = Nederduitse Gereformeerde Kerk; NHKA = Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika; RCA = Reformed Church in Africa; VGKSA = Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika.

Sidebar