X         

   

XAPILE, SPIWO (PATRICK)

XAPILE, SPIWO (PATRICK) (1958–) is naby Mtata (voorheen Umtata) gebore. Hy behaal ’n diploma in teologie* aan die Federale Teologiese Seminarium in Pieter­maritzburg waarna hy verder in Aberdeen, Skotland, en aan die Universiteit van Kaap­stad studeer en uiteindelik sy doktorsgraad in kerkgeskiedenis* aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hy begin sy bedie­ning in die Reformed… Lees Meer »

XAVIER, FRANSISKUS

XAVIER, FRANSISKUS (1506–1552) was een van die eerste en bekendste Jesuïete*- sendelinge. Hy is in Spanje gebore en het aan die Universiteit van Parys gestudeer. Xavier was geïnteresseerd in filosofie en teologie* en nadat hy vir Ignatius van Lo­- y­ola* ontmoet het, het hy by die Jesuïete-orde aangesluit en hom verbind tot ’n lewe van… Lees Meer »

XENOGLOSSIA

XENOGLOSSIA. Kyk by: Tale (tonge).

XERXES

Xerxes is die naam van twee Persiese konings: ‑Xerxes I, wat in die Ou Testament* be­kend staan as Ahasveros*, het van 484 tot 465 oor die Persiese Ryk* regeer.  Hy was die oudste seun van Darius*1 die Grote. Die Griekse geskiedskrywer Herodotus het hom beskryf as ambisieus, wreed, onverdraagsaam, ’n briljante soldaat, jaloers en ’n… Lees Meer »

XHOSAS EN DIE CHRISTELIKE GELOOF

XHOSAS EN DIE CHRISTELIKE GELOOF. Die verspreiding van die Christelike geloof* onder Xhosas in die 19de eeu, kan rofweg in drie fases ingedeel word. Die eerste, van die einde van die 18de eeu tot 1820, is ’n tyd toe daar onder die Xhosas ’n verskeidenheid religieuse simbole in omloop was met tradisionele godsdiens die aanvaarde… Lees Meer »

XUMA, ALFRED BITINI

XUMA, ALFRED BITINI (1893–1962) is op Encobo in die Transkei gebore. Hy was die seun van ’n lekepredi­ker in die Meto­distekerk*. Tus­sen 1913 en 1926 studeer hy aan verskeie Ameri­kaan­se universi­tei­te in die medisyne. Hy kwalifiseer as internis in Edinburgh en word die eerste swartman om PhD aan die London School of Tropical Medicine and… Lees Meer »

Sidebar