WERKE VAN DIE WET

WERKE VAN DIE WET dui daardie dinge aan wat mense doen om aan die vereistes van God se wet* te voldoen. Hier­die uitdrukking kom agt keer by Paulus* voor, maar hy praat ook soms net van “werke”. Wetswerke kom veral in Rom 3 en Gal 3 aan die orde.

Geleerdes verskil oor wat wetswerke alles insluit. Dunn meen bv dat dit net dui op seremoniële voorskrifte soos die besnydenis*, reinigingswette en onderhouding van die Sabbat* – dinge dus wat Jood* en nie-Jood van mekaar onderskei en so as Joodse identiteitsmerkers dien. Paulus veg dan eintlik teen Joods-nasionale eks­klu­sivisme en poneer dat hierdie etniese onderskeidings in Christus* opgehef is.

Uit die apostel* se argumentvoering in Rom 2–3 blyk egter duidelik dat dit vir hom juis nié oor seremoniële stipulasies gaan nie, maar oor God se wil soos uitgedruk in die Tien Gebooie*, dit wil sê oor mense se morele gedrag* en hulle “innerlike besnydenis”. Gemeet daaraan staan alle mense skuldig. Redding* uit werke van die wet is buite die kwessie. Verlossing kan net verkry word deur God se genadige* vry­spraak. ’n Mens word geregverdig “deur die geloof* en nie deur werke van gehoorsaamheid aan die wet nie” (Rom 3:28 – 2014-Direkte Vertaling). (Kyk ook: Goeie werke.)

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar