WÊRELDRAAD VAN KERKE (WRK)

WÊRELDRAAD VAN KERKE (WRK) is die grootste ekumeniese* organisasie in die wêreld wat Protestantse* en Ortodokse* kerke saamsnoer. Die Katolieke Kerk* het nie formele lidmaatskap nie, maar neem as waarnemer aan talle werksaamhede van die WRK deel. Die WRK het op 23 Augustus 1948 in Amsterdam tot stand gekom toe verteenwoordigers van 147 kerke (onder andere van die NG Kerk* en die Ned Herv Kerk van Afrika*) byeengekom en die werk van vier ekumeniese bewegings daarin saamgevloei het: Life and Work, Faith and Order, die Internasionale Sendingraad* en die Wêreldraad vir Christelike Onderwys. Die WRK is volgens sy konstitusie “’n ge­meenskap van kerke wat Jesus* Christus* as God en Verlosser volgens die Skrif* bely en wat daarom daarna streef om hulle gesamentlike roeping tot eer van die één God, Vader*, Seun* en Heilige Gees*, uit te voer”. Nagenoeg 340 kerke uit 115 lande is lede van die WRK. Die hoofkantoor is in Genève gevestig. Die volvergadering van die WRK vind elke sewe of agt jaar in verskillende wêrelddele plaas. Die WRK gee aan talle sake aandag: oor die geloof*, kerkordelike* gesprekspunte, sending* en evan­gelisasie*, intergodsdienstige dialoog*, die rol van die kerk* in die samelewing, inter­kerklike hulpverlening, geregtigheid*, die voorkoming van geweld*, ekologiese pro­bleme (Kyk by: Ekologie en godsdiens*), die rol van vroue* en die jeug, Christelike on­derwys, ens. Die NG Kerk en die Ned Herv Kerk het ná die Cottesloe-beraad* (1960) hulle lidmaat­skap opgesê, maar die meeste hoofstroom­kerke in ons land is steeds lede van die WRK en die NG Kerk is in 2016 as volle lid hertoegelaat.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar