WAARDES

WAARDES is maatstawwe vir die beoor­deling van mense se optrede deurdat dit die goeie waarna mense behoort te strewe, uitspel. Dit kan moreel* van aard wees as dit die maatstawwe aandui met behulp waarvan die hantering van die belange van betrokke rolspelers beoordeel word. Dit kan egter ook nie-moreel van aard wees. Dan dui dit eerder op positief gewaar­deer­de doeleindes waarna deur indiwidue (b­v geluk) en in samelewings (bv

orde) gestrewe word. Waardes verskil van norme* daarin dat lg riglyne vir die regte optrede bied, terwyl eg maatstawwe vir die beoordeling van handelinge gee.

Waardes kan in vier kategorieë verdeel word. Die eerste is persoonlik van aard. Dit is daardie beginsels wat jou as persoon of indiwidu definieer. Dit sluit aspekte soos eerlikheid, betroubaarheid, respek, verantwoordelikheid en geloofwaardigheid in. Die tweede kategorie waardes is kultureel van aard. Dit behels sake wat in kultuurtradisies hoog geag word en diegene wat aan ’n bepaalde kultuurgroep behoort, aan me­kaar bind. Derdens is daar sosiale waardes wat as maatstawwe dien vir die sosiale omgang met mense om jou, soos familie, vriende en kollegas. Vierdens kry jy waar­des wat op jou professie van toepassing is. Met behulp daarvan word bepaal wat die kwaliteit is van die werk wat jy lewer, en of jy bevordering verdien.

­

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar