VORSTER, JAKOBUS MARTHINUS (KOOS)

VORSTER, JAKOBUS MARTHINUS (KOOS) (1946–) verwerf DPhil in 1978 met Die kerk en die kleurvraagstuk vandag (kultuurfilosofie) en ThD in 1984 met Die neo-Marxistiese politieke teologie in Suid-Afrika. Hy het sy navor­sing hiervoor aan die Vrije Univer­siteit*, Amster­dam, en die sentrum van die Wê­reldraad van Ker­ke* in Genève ge­doen. Hy word lektor in kultuurfilosofie en kultuurgeskiedenis (PU vir CHO, 1969–1974) en predikant* van die Gereformeerde Kerke (GKSA)* Gobabis (1975–1978) en Derdepoort (1979–1990). Hy word professor in ekklesiologie aan die Hammanskraalse Teologiese Skool en bui­ten­gewone professor aan die fakulteite teologie en lettere en wysbegeerte (1990–1994), en daarna hoogleraar in dogmatologie en ekklesiologie aan die PU vir CHO, wat later die Potchefstroom-kampus van die Noordwes-universiteit sou word. Mettertyd word hy rektor van die Teologiese Skool van die GKSA. Sy spesialiteitsterreine is kontemporêre kerk- en dogmageskiedenis; kontemporêre filoso­fiese en teologiese stromings; futurologie met betrekking tot die toekomstige bedieningseise van die kerke in Suid-Afrika, en etiek* en menseregte*. Vorster was in die GKSA ’n toonaangewende verligte denker.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar