VOORHUWELIKSE GESLAGS­GE­MEEN­SKAP

VOORHUWELIKSEGESLAGS­GE­MEEN­SKAP verwys na seksuele intimiteit voor die huwelik. Al meer mans en vroue is nie meer maagde op hulle trou­dag nie. Hulle portuurgroep en die vermaaklikheids­bedryf moedig jongmense aan om ge­slagsgemeenskap te hê voordat hulle trou. Ook meer volwasse persone het toenemend voorhuwelikse of buitehuwelikse geslagsgemeenskap. Baie mense in hier­die groep is geskei, weduwees of wewenaars, of andersins alleenlopend.

Party ouers, kerkgroepe en nieregeringsorganisasies staan hierdie stroming teen. Hulle moedig jongmense aan om maagde te bly totdat hulle trou. Hulle voer onder meer die volgende argumente aan: Eerstens is mense psigosomatiese skepsels (die gees, denke, liggaam en emosies vorm ’n eenheid), sodat seks méér as ’n bloot liggaamlike daad is. Aangesien die mens se liggaam ’n tempel* van die Heilige Gees is (1 Kor 6:19-20), word albei uiterstes – asketisme* (die gedissiplineerde vermyding van genot) én promiskuïteit* (bandelose seksuele gedrag wat nóg deur liefde nóg deur we­dersydse verbondenheid beheers word) – ver­werp. Tweedens druis voorhuwelikse ge­slagsgemeenskap in teen waardes soos reinheid en getrouheid. Christene moet die morele waardes van die Bybel* toepas eerder as die permissiewe seksuele kultuur van diegene rondom hulle (Kol 3:5; Gal 5:19-21). Derdens kan ’n seksuele verhou­ding wat tydelik van aard is, selde as ’n liefdesverhouding beskryf word, omdat daar ’n gebrek aan wedersydse verbintenis is. Die partye stel mekaar bloot aan emosionele skade, aan die risiko om seksueel oordraagbare siektes op te doen en aan die moontlikheid dat ’n ongewenste kind verwek word. Vierdens is voorhuwelikse ge­slagsgemeenskap geneig om die partye te vinnig te nou aan mekaar te verbind eerder as om hulle onderlinge verhouding te bevorder. Dit kom neer op ’n oorgawe aan liggaamlike begeerte, dit wakker selfsug aan en belemmer die ontwikkeling van morele karakter en emosionele volwassenheid. Voorhuwelikse geslagsgemeenskap verhoed die ontwikkeling van ’n eksklu­sie­we seksuele band met iemand, en die emosionele letsels uit vorige verhoudings kan ’n daaropvolgende huweliksverhouding beïnvloed. (Kyk ook: Saamwoon.)

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar