VAN WYK, JAN HARM (AMIE)

VAN WYK, JAN HARM (AMIE) (1937–) is op Venterstad gebore. Hy het twee doktorsgrade aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO)* verwerf: Etiek in ’n eeu van tegnologie en tegnokrasie (1971) en Die Etiek van vrede (1974). Hy was predikant* van die Gerefor­meerde Kerke Salisbury (Harare, 1962–1965), Johannesburg-Sentraal (1965–1973) en Stellenbosch/Strand (1973–1981). Daarna word hy professor in dogmatiek en etiek aan die Hammanskraalse Teologiese Skool (1981–1994) en die Teologiese Skool Potchefstroom (1995–2002). Van 1989 tot 1994 was hy rektor van die Hammans­kraalse Teologiese Skool en van 1995 tot 2002 viserektor van die Teologiese Skool Potchefstroom. Hy is skrywer van ’n artikel oor Augustinus* in die standaardwerk Augustiniana Neerlandica (Leuven, 2005), en was redakteur van In die Skriflig, Woord en Daad en Die Kerkblad* van die Geref Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se Totiusprys* vir teologie* is in 2004 aan hom toegeken. Hy word met reg beskou as een van die leidende teoloë in die GKSA én in die breër gereformeerde gemeenskap in Suid-Afrika in die 20ste en vroeë 21ste eeu.

Van Wyk het met persoonlike briewe tussen die jare 1989 en 1994 by sy studentevriend, FW de Klerk*, die destydse staatspresident, daarop aangedring dat Suid-Afrika moet wegbeweeg van ’n politiek van onreg na ’n politiek van reg en geregtigheid. In 1997 is “’n Openbare Belydenis (uit Potchefstroom)” deur hom geïniseer wat onder meer lui: “Ons bely hiermee voor God en ons naaste dat ons (…) in gebreke gebly het om genoegsaam en ondubbelsinnig in woord en daad te ge­tuig teen die gestaltegewing en uitvoering van die ideologie van apartheid* wat soveel van ons medegelowiges en medeburgers se lewens benadeel en belemmer, ja, selfs geruïneer het (…) Ons erken in ootmoed ons skuld aan die skending van fundamentele menseregte en ons aandeel aan die koers­loosheid wat daar in krisistye was.” (Mede-ondertekenaars: A du Plessis, B van der Walt en P Venter. Beeld, 7 Oktober 1997.)

In Teologie van die koninkryk (2015) gee Van Wyk as ouer en ryper teoloog ’n indringende weergawe van sy teologiese denke oor die jare.

Vir verdere lees: JH van Wyk 1998 Etiek in eenvoud: Gesprekke oor morele vraagstukke. Potchefstroom: Potchef­stroom­se Teologiese Publikasies. JH van Wyk 2015. Teologie van die koninkryk. Studies in dogmatiek en etiek. Potchefstroom/Pretoria: Vanwyk.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar