VAN DER WALT, TJAART

VAN DER WALT, TJAART (1934–) is op Pietersburg gebore. Hy studeer aan die PU vir CHO*, Universiteit Witwatersrand, Johannes Calvyn-akademie, Kampen, Ne­der­land, en promoveer in 1962 onder H Ridderbos* met as proefskrif: Die konin­kryk van God – naby! Hy het ook honneursgrade in Klassieke en Semitiese* Tale verwerf. Van der Walt het begin as predikant* van die Gerefor­meerde Kerk (GKSA*) Krugers­dorp, en afgesluit as predikant (Gere­for­meerde Kerk Wapadrand, Pretoria). Tussenin was hy professor in Nuwe-Testamentiese vakke en rektor van die Teologiese Skool Potchefstroom. Daarna agtereenvolgens vir byna 12 jaar rektor van die PU vir CHO, voorsitter van Sanlam, pre­sident van die Raad vir Geestes­weten­skaplike Navorsing; die laaste Suid-Afri­kaanse ambassadeur in die voormalige Bophuthatswana; daarna mede-administrateur van Bophuthatswana. In die nuwe Suid-Afrika was hy die persoonlike adviseur van Noordwes-provinsie se premier (tot einde 1995).

Ander hoogtepunte sluit in sy aktiewe medewerking aan die 1983-Afrikaanse Bybelvertaling* (vertaler en eindredaksielid tot met voltooiing van die vertaling van die Nuwe Testament*, 1978), en sy “eenmans-ondersoek” (1984) na die oorsake van die onluste rondom swart onderwys in die Vaaldrie­hoek. Hy was raadslid van vyf universiteite; kanselier van die Universiteit van Bo­phuthatswana; voorsitter van die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings (FAK). Tot in 2004 was hy Noordwes-Universiteit (PU vir CHO) se buitengewone professor vir die dosering van Nuwe-Testamentiese vakke aan die Mukhanyo Theological College by kwaMhlanga, Mpumalanga.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar