TOERUSTING

TOERUSTING. Lering en geestelike toerusting is een van die belangrikste komponente van ’n voortgesette Christelike lewe. Die Evangelies* vertel hoe Jesus* sy dissipels* vir ’n paar jaar saam met Hom geneem het en hulle as ’t ware deur indiens­opleiding toegerus het vir hulle taak om sy boodskap verder te dra as Hy nie meer daar is nie. In Ef 4:11-16 verduidelik Paulus* dat apostels*, profete*, evangeliste*, herders* en leraars* as gawes* aan die kerk* gegee is met die oog op toerusting vir die diens* van die kerk*. Die voortgesette funksie van al hierdie ampte* is dus om die hele kerk toe te rus en só op te bou. Hierdie toerus­ting word verbind aan groei in eenheid* en in geloof* en in kennis* van die Seun* van God. Die doel en oogmerk van die toerus­ting is tweërlei: toenemende Christus*­gelyk­vormigheid (Rom 8:29; 2 Kor 3:18) en verbeterde vervulling van elkeen se funksie (Ef 4:16). In 2 Tim 3:17 word die optimum doel gestel, naamlik dat die mens wat in diens van God staan, “volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk”.

In die kerk is deur die jare op verskillende maniere werk gemaak van die toe­rusting van lidmate. Naas die prediking en ander gemeentelike toerustingsaksies, het die NG Kerk* bv sedert die 1970’s deur Bybelkorrespondensie- en skolings­kursusse (Bybelkor*) en ’n gepaardgaande lidmaattoerustingsprogram daadwerklik aandag gegee aan die opstel van materiaal wat in die toerusting van lidmate ge­bruik is.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar