THIRTY NINE ARTICLES

THIRTY NINE ARTICLES (1563). Die ontstaan van die 39 Articles (1563) hang ten nouste saam met die kerk- en politieke geskiedenis van die Britse eilande waar die Katolieke* geloof vir eeue dominant was. Tydens die regering van koning Henry* VIII (1509–1547) begin die Hervorming* (rond­om 1534) deurbreek en ontstaan ’n los-van-Rome-beweging waartydens ’n middeweg (via media) gesoek word tussen Katolisisme en (’n streng) Calvinisme*. Aartsbiskop Thomas Cranmer* het in hierdie verband ’n leidende rol gespeel en moes met sy lewe boet tydens die bloedige regering van koningin Mary* (1553–1558). Ná haar sou Elizabeth I (1558–1603) vrybaan aan die Hervorming gee.

Die 39 Articles is ’n hersiening van die 42 Articles (1553) wat grotendeels die werk van Cranmer was. Die 39 Articles vertoon noue aansluiting by die Augsburgse Konfessie*; hoewel die eerste uitgawe nog Katolieke en Lutherse* tendense vertoon, vertoon die latere uitgawe ’n meer Calvinistiese* kleur.

Die 39 Articles bevat die volgende inhoud: 1-5. Triniteit* en Christologie*; 6-8. Skrif* en ekumeniese* belydenisskrifte*; 9-16. sonde*, goeie werke* en regverdiging*; 17-18. predestinasie* en verlossing*; 19-24. kerk*; 25-31. doop* en nagmaal*; 32-36. priesters*2, tradisie, seremonies; 37-39. kerk* en staat*.

Wat opval, is die volgende: Die predes­tinasie* tot ewige lewe word bely, maar oor die ewige verwerping* word geswyg (17); die kinderdoop* word gehandhaaf (27); die transsubstansiasieleer* word afgewys (28) en so ook die misoffer* as “blasphemous fables and dangerous deceits” (31); die huwelike van priesters en biskoppe* word erken (32); “kommunisme*” word verwerp (38).

In die Anglikaanse tradisie was daar voortdurend stryd oor watter gesag aan die belydenis toegeskryf behoort te word, maar dit het selde die gesag gehad wat aan die Lutherse en gereformeerde* belydenisskrifte toegeken is.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar