TEOLOGIESE TYDSKRIFTE

TEOLOGIESE TYDSKRIFTE. ’n Groot aantal Christelike teologiese tydskrifte – sommige wetenskaplik, ander meer algemeen van aard – het deur die loop van jare in Suid-Afrika verskyn. Sommige van die wetenskaplike tydskrifte is gekoppel aan teologiese fakulteite en universiteitsdepartemente, ander aan teologiese werkgemeenskappe, terwyl nog ander hulle tuiste vind in verenigings, institute, teologiese skole en ook as privaatondernemings. Wat betref die wetenskaplike Christelik-teologiese tydskrifte gekoppel aan universiteite, word hulle plek van verbondenheid, die naam van die tydskrif en die ontstaansdatum hieronder genoem:

Universiteit van Stellenbosch: Die Gereformeerde Vaandel (1935); Die Neder­duitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif (NGTT) (1959); Scriptura (1980).

Uni­versiteit van Pretoria, Hervormde Teolo­giese Studies (1943); Skrif en kerk (1980); Verbum et Ecclesia (2001).

Universiteit van die Vrystaat, Fax Theologica (1981); Acta Theologica (1989).

Universiteit van Suid-Afrika, Theologica Evangelica (1986); Religion and Theology (Religie en Teologie) (1994).

Universiteit van Wes-Kaapland, Apologia (1986).

Universiteit van Kaapstad, Journal of Theology for Southern Africa (1972).

Universiteit van Durban-Westville, Journal of Constructive Theology (1995).

Universiteit van Natal, Bulletin for Contextual Theology in Southern Africa and Africa (1994); Bulletin for Contextual Theology in Africa (1988).

Universiteit van die Noorde, Theologia Viatorum (1973).

Tydskrifte verbonde aan teologiese werkgemeenskappe is die volgende:

Society for the Study of the New Testament in South Africa, Neotesta­mentica (1967). Old Testament Society of South Africa, Old Testament Essays (1983). Kerkhistoriese Werkgemeenskap van Sui­der-Afrika, Studia Historiae Ecclesias­ticae (1990). Southern African Missiological Society, Missionalia (1969). International Association for Mission Studies, Mission Studies (1984). Werkgemeenskap vir Prak­tiese Teologie in Suid-Afrika, Praktiese Teologie in Suider-Afrika (1987). Gerefor­meerde Teologiese Vereniging, In die Skriflig (1976).

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar