TEOLOGIESE OPLEIDING: FAKULTEIT TEOLOGIE EN RELIGIE, UNIVERSITEIT PRETORIA

FAKULTEIT TEOLOGIE AAN DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA is in 1917 gestig. Die Fakulteit het sedert sy instelling as ‘n fakulteit met volle akademiese status ontwikkel, en nie as ‘n teologiese kweekskool nie, en is dus die oudste volwaardige teologiefakulteit in Suid-Afrika.

Die behoefte aan ʼn teologiese opleiding is die eerste keer in 1884 deur ds CW du Toit uitgespreek tydens die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika se Algemene Kerkvergadering. Dit word herhaal in 1888 deur ds MJ Goddefroy toe hy teologiese opleiding as ʼn akademiese aktiwiteit bestempel het; dus as opleiding wat deur ’n fakulteit aan ’n universiteit aangebied moes word, en nie deur ’n kweekskool nie. In 1899 besluit die Volksraad van die ou Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) dat ʼn universiteit in Pretoria opgerig moet word. Deur bemiddeling van Genl Jan Smuts realiseer dit egter in 1908 toe die Transvaal University College amptelik sy beslag gekry het.

Die nastrewing van akademiese uitnemendheid is ’n onomstootlike waarde wat deur die Fakulteit nagestreef is regdeur sy bestaan. Op 8 Maart 2017 het Quacqaurelli Symonds World University Rankings by Subject bekend gemaak dat die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria onder die Top 100 teologiese opleidings in die wêreld val en die beste posisie in Afrika met sy navorsing beklee. Die navorsingsimpak van die Fakulteit is in posisie 14 in die wêreld[1].

Die vernaamste rolspelers gedurende die eerste 100 jaar van die Fakulteit se geskiedenis was die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) sedert 1917, en die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (NGKSA) sedert 1938. Die Presbiteriaanse Kerk van Suider-Afrika (PKSA) was ook in die eerste paar jaar betrokke, alhoewel hulle geen student gehad het nie.

Op 1 Januarie 2000 het die twee afsonderlike afdelings saamgesmelt om die huidige veelkerklike fakulteit te vorm. In 2003 het die Verenigende Presbiteriaanse Kerk van Suidelike Afrika ʼn ooreenkoms met die Universiteit gesluit het om haar predikante op te lei en in 2012 het die Verenigende Gereformeerde Kerk gevolg.

Die Fakulteit word tans amptelik as ’n opleidingsinstelling erken deur die NGKSA (NG Kerk), NHKA (Hervormde Kerk), VPKSA (Verenigde Presbiteriaanse Kerk), EPKSA (Evangeliese Presbiteriaanse Kerk), VGKSA (Verenigende Gereformeerde Kerk), ACSA (Anglikaanse Kerk), FELSISA (Lutherse Kerk) en die CTBS (Baptistekerk). Vyftig persent van die studente behoort aan ʼn verskeidenheid van ander denominasies.

Die Fakulteit is trots op sy strategiese strewe. Visie: Om ’n fakulteit te wees wat erken word vir sy betrokkenheid by lewegewende teologie en religieuse insig, van diens aan die akademie, kerk en gemeenskap. Missie: Om dit te verwesenlik, verbind ons ons daartoe om –

  • relevante teologiese en religieuse opleiding te verskaf;
  • transformerende leiers te kweek;
  • kwaliteitnavorsing te doen;
  • geregtigheid, vrede, die integriteit van die skepping en ’n versoenende diversiteit te bevorder; en
  • by mense aan die rand van die samelewing betrokke te raak.

Vir die eeufees van die Fakulteit (2017) is as tema gekies: ‘Oopmaak van die hekke …’. Dit vergestalt die onderneming van die Fakulteit om teologie op so ’n wyse te beoefen dat die liefde van God almal bereik. God het die hekke egter oopgemaak. Die uitdaging is om te erken dat God altyd die hekke sal oopmaak en dat die boodskap ondanks weerstand sal voortgaan op die pad van radikale inklusiwiteit.

Die Fakulteit is vanaf 2018 bekend as die Fakulteit Teologie en Religie en huisves vyf departemente: Ou Testamentiese en Hebreeuse Literatuur; Nuwe Testamentiese en Verwante Literatuur; Sistematiese en Historiese Teologie; Praktiese Teologie; Religiewetenskap.

Die Fakulteit Teologie en Religie se getalle is 1.5% van die van die Universiteit van Pretoria, maar dit dra 15% by tot die totale uitsette van die Universiteit, wat die hoogste van al die Suid-Afrikaanse universiteite in 2016 was.

[1] https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2017/theology-divinity-religious-studies

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar