STAMSELNAVORSING

STAMSELNAVORSING. Selle begin verdeel ná bevrugting. Stamselle is selle wat nog nie gedifferensieer het nie en daarom die potensiaal het om in enige soort sel te ontwikkel. Daarom kan hulle in ’n liggaam met selle wat nie meer werk nie, die nie-funksionerende selle vervang. Stamselnavorsing het ten doel om vas te stel op watter maniere stamselle benut kan word om in die menslike liggaam nie-funksionerende selle of siek organe te vervang.

Die sentrale morele problematiek verbonde aan stamselnavorsing is dat daar gekies moet word tussen twee morele beginsels, nl die verantwoordelikheid om menslike lyding* as gevolg van siekte* te verlig (ook deur die vervanging van nie-funksionerende selle of siek organe), en die verantwoordelikheid om menslike lewe te beskerm, ook as dit nog net ’n embrio is. Dit is so omdat die benutting van stamselle in dié verband noodwendig die verwydering van sulke selle uit die embrio en daarmee ook die vernietiging van die embrio behels.

Aan watter van die genoemde twee morele beginsels in die geval van stamselnavorsing voorrang verleen moet word, hang af van watter morele status aan die embrio wat gedood word, toegeken word. Het die embrio reeds die morele status van ’n persoon en behoort dit dieselfde beskerming en regte as ’n persoon te geniet? In teologiese* gesprek kan die vraag ook só geformuleer word: Wanneer gee God aan die embrio ’n siel*?

Diegene wat reeds vanaf die oomblik van bevrugting aan die embrio die morele status van ’n persoon toeken, beskou dit as arbitrêr om ’n tydstip aan te dui wanneer die embrio ’n persoon word en beskou die embrio van die begin af as ’n volwaardige menslike persoon omdat dit mettertyd in een sal ontwikkel. Vanuit hierdie perspektief moet die embrio met dieselfde waardigheid hanteer word as mense, aangesien dit ook deur God na sy beeld geskape is (Kyk by: Beeld van God.) Hulle beskou die vernietiging van die embrio in stamselnavorsing as moord en meen daarom ook dat stamselnavorsing verbied behoort te word. Ander oordeel dat die vroeë embrio nog nie oor enige van die kwaliteite wat as noodsaaklik vir ’n persoon beskou word, beskik nie. Dit het daarom ook nie dieselfde morele status as ’n persoon nie en is daarom ook nie geregtig op dieselfde behandeling as ’n persoon nie. Diegene wat so ’n siening van die morele status van die embrio het, oordeel dat die verantwoordelikheid om menslike lyding te verlig, swaarder weeg as die beskerming van embrios. Hulle is daarom ook voorstanders van stamselnavorsing.

Vir verdere lees: G Jones en My Byrne. Stem cell research and cloning: Contemporary challenges to out humanity. Interface: A Forum for Theology in the World 7 (2), Adelaide: Openbook Print.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar