SPANGENBERG, IZAK JACOBUS JOHANNES (SAKKIE)

SPANGENBERG, IZAK JACOBUS JOHANNES (SAKKIE) (1951–) voltooi sy aanvanklike teologiese studie aan die Universiteit van Stellenbosch en word in 1977 as proponent* in die NG Kerk* gelegitimeer (Kyk by: Legitimasie). Hy word in 1979 lektor in Bybelkunde aan die Randse Afrikaanse Universiteit en in 1987 professor in Ou Testament* by Unisa. Hy spits hom toe op die wysheidsliteratuur van die Ou Testament (en skryf ’n kommentaar op Prediker*), op die apokaliptiese literatuur van die tweede tempeltydperk, en op Bybel*uitleg waaroor hy die boek Perspektiewe op die Bybel skryf. Hy ervaar dat veral die Ou Testament dikwels in die kerk “verchristelik” word en vra dikwels die vraag: “Wat staan régtig daar?” Hy beland in verskeie polemieke, onder meer oor die Christendom* se verhouding tot ander godsdienste. Dit lei tot ’n klag van leerdwaling* teen hom (wat nie gehandhaaf word nie) omdat hy die uniekheid van Christus* sou ontken het. Hy word een van die sentrale figure in die debat oor die Nuwe Hervorming*. Hy bevraagteken bv die substansiëring van die leer oor die Drie-eenheid* in bepaalde Bybeltekste en die begronding van die leer oor die erfsonde* in Gen 1–3. Dié kwessies lei tot ’n tweede klag van leerdwaling en ná talle gesprekke met die Ring* van Lyttelton, bedank hy in 2004 as gelegitimeerde en as lidmaat* van die NG Kerk, maar sit sy werk by Unisa voort. Hy en ’n groep geesgenote stig die Nuwe Hervorming-netwerk as ’n tuiste vir mense wat kerklike dogmas* problematies vind en as ’n forum om sulke kwessies te bespreek.

In sy bekende boek, Jesus van Nasaret (2009), skryf Spangenberg dat die Bybel ’n versameling antieke godsdienstige geskrifte is wat deur gewone mense geskryf is. Volgens Spangenberg is die Jesus* van die Christendom en Jesus van Nasaret nie sonder meer gelyk nie, en hy meen dat die evangelie* wat die kerk verkondig (sondeval*-verlossing-eindoordeel*) nie die evangelie is wat Jesus verkondig het nie. Sy gevolgtrekking kom daarop neer dat Jesus niemand anders was nie as ’n Joodse* profeet* en wysheidsleermeester en nié die Seun van God in ’n trinitariese* konteks, met ander woorde as Persoon in die Drie-eenheid*, nie.

Volgens die gereformeerde* teoloog JH van Wyk* het ons by Spangenberg en die Nuwe Hervorming* “met ’n paradigmaskuif van ontsaglike grootte in die teologie* te doen, weg van die klassieke verstaan van die persoon en werk van Jesus Christus, van Jesus as Heiland en Here, na Jesus as voorbeeldige mens.” JJF du Rand* noem dit ’n “alternatiewe geloof” .

Vir verdere lees: IJJ Spangenberg 1998. Perspektiewe op die Bybel. God se Woord in mensetaal. Pretoria: Van Schaik. IJJ Spangenberg 2009. Jesus van Nasaret. Kaapstad: Griffel. Durand JJF 2005. Doodloopstrate van die Geloof:’n Perspektief op die Nuwe Hervorming. Stellenbosch: Rapid Access. JH van Wyk 2015. Teologie van die koninkryk: Studies in Dogmatiek en Etiek (Hoofstuk 9). Potchefstroom/Pretoria: Vanwyk

 

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar