SKRIFBESKOUING (2)

SKRIFBESKOUING (2). Nie alles in die Bybel* is op dieselfde vlak van gesag of durende betekenis nie. Nogtans vorm al die boeke van die Bybel tesame ’n geheel waaraan die kerk* reeds vroeg in die Christelike era ’n gesaghebbende betekenis en gesag toegeken het – as erkenning dat hierdie versameling van dokumente die beste uitdrukking bied van wat die kerk bedoel as die kerk sê dat God deur sy Woord* en Gees* vir Hom in hierdie wêreld ’n verbondsvolk (Kyk by: Verbondsteologie) versamel. In hierdie sin is die Bybel die “Woord van God”.

Dat die Bybel op dié manier “Woord van God” is, impliseer dus dat dit nie bloot “mensewerk” is nie, maar ook “God se werk”. Die kerk glo wel dat die Bybel, uiteindelik, ’n geïnspireerde boek is. Maar dié inspirasie het nie soseer te make met iets wat plaasgevind het toe dit geskryf is, of met die skrywers as sodanig nie. Dit het meer te make met die betekenis wat dié versameling Bybelse geskrifte met verloop van tyd in die lewe van die geloofsgemeenskap verwerf het. Die Bybel is “die Woord van God” omdat die kerk as gemeenskap ervaar dat hulle in die Bybel, meer as op enige ander plek of deur enige ander gebeurtenis of ervaring of boek, telkens en opnuut God se stem en sy boodskap van heil en bevryding hóór. Ons hoor God se Woord egter nie bloot omdat ons meganies woorde lees wat op papier geskryf staan en dat daardie woorde dan asof vanself God se “stem” word nie. God se Woord moet verkondig word. Laasgenoemde is die wonderbaarlike gebeure wat kan plaasvind wanneer die Woord aan die woord gestel word in die erediens* of in ander geloofsbyeenkomste of in situasies van toegewyde Bybelstudie. Dan ontdek ons God se Woord in die Bybel; dan hoor ons God se stem; dan word ons deur God aangespreek en tot antwoord of verantwoording en aksie opgeroep. In dié sin word die Bybel as die werk van mense getransformeer as die Woord van God self.

(Kyk ook by: Bybel; Bybel: Mondelinge oordrag en teboekstelling; Bybelse norme; Heilige Skrif; Inspirasie; Inspirasieteorieë; Skrifbewys; Skrifgebruik in die etiek; Skrifgesag; Skrifuitleg; Teksuitleg; Teopneustie; Woord van God.)

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar