SIMON (SIMEON)

SIMON (SIMEON). “Simon” is Grieks* vir die Hebreeuse* Simeon. Dit was ’n algemene naam in Bybelse* tye en ons lees van verskeie Simons.

 1. Die tweede seun van Jakob* by Lea* (Simeon) in die Ou Testament* (Gen 29:33). Hy wreek hom saam met sy broer Levi* op Sigem* nadat dié hulle suster Dina* verkrag het (Gen 34). Dis vir hom wat Josef* as gyselaar aangehou het in Egipte* (Gen 42:24). Jakob spreek ’n oordeel* oor Simeon en Levi op sy sterfbed uit (Gen 49:5-7).
 2. Simon Kananeus, een van die twaalf dissipels*. Die Griekse* woord “Kananeus” kan vertaal word met “seloot”, “yweraar” (sien voetnoot by Matt 10:4 en Mark 3:18, 2014-Direkte Vertaling). Dit is afgelei van die Siriese Kanean of Kanenia wat die naam was van die Joodse* Selote-sektegroep. Hy was blykbaar vóór sy roeping as dissipel ’n lid van hierdie fanatiese sektegroep. Sommige geleerdes meen egter dat hy nie self tot die sektegroep behoort het nie, maar dat die term “Kananeus” eerder dui op sy oordrewe toewyding aan die Joodse* wet*. Hy is al met Jesus* se broer (kyk 4 hieronder) en met Nataniël* geïdentifiseer. Alhoewel daar geen rekord van hom bestaan nie, meen die latere tradisie dat sy liggaam in stukke opgesaag is. Hy is in die Westerse (Katolieke) kerk gesien as die beskermer van die leerlooiers en saam met Judas* (Taddeus) vereer.
 3. Simon Iskariot: Judas Iskariot* se pa (Joh 6:71; 13:2, 26).
 4. Simon van Nasaret: Een van Jesus se broers (Matt 13:55; Mark 6:3).
 5. Simon die melaatse, ’n man van Betanië* in wie se huis Jesus aan tafel was toe Maria* sy hoof gesalf het (Matt 26:6-13; Mark 14:3-9). Hy is waarskynlik deur Jesus genees sodat “melaatse” hier na sy vorige toestand verwys – veral omdat die Joodse wet melaatses uit die gemeenskap verjaag het.
 6. Simon die Fariseër*, ’n man in wie se huis Jesus se voete met reukolie gesalf is deur “’n sekere vrou in die dorp, wat ’n sondige lewe gelei het” (Luk 7:36-38). Sommige geleerdes identifiseer hom as dieselfde persoon wat in Markus* en Matteus* se weergawes hierbo (by 5) voorkom.
 7. Simon van Sirene, ’n Jood van Sirene* in die destydse provinsie van Libië in Noord-Afrika. ’n Honderd duisend Jode* uit Palestina is hier gevestig deur Ptolemeus Soter (323–285 vC). Hulle getalle het gegroei en hulle het ’n eie sinagoge* in Jerusalem* gehad wanneer hulle die jaarlikse feeste daar bygewoon het. Simon van Sirene is deur die soldate gegryp en verplig om Jesus se kruis* te help dra onderweg na die kruisiging by Golgota* (Matt 27:32; Mark 15:21; Luk 23:26). Hy was die pa van Aleksander* en Rufus (Matt 27:32; Hand 19:33; Rom 16:13) – welbekende lede van die kerk* (waarskynlik in Rome*). Hy is ook Simeon Niger (Swarte, Hand 13:1) genoem, waarskynlik na aanleiding van sy donker gelaatskleur. Hierdie Simon kon moontlik een van die mans van Sirene gewees het wat later die evangelie* aan die Grieke verkondig het (Hand 11:20) en ’n uitnemende leermeester in die kerk in Antiogië* (Hand 13:1-3) was.
 8. Simon die towenaar, ’n man wat hoog in aansien was onder die Samaritane* vanweë sy toorkuns (Hand 8:9-11). Hy word ’n gedoopte bekeerling tot die Christendom* onder die prediking van die diaken* en evangelis* Filippus* (Hand 8:12-13). Hy bied egter later geld vir die apostels* aan sodat mense vir wie hy die hande oplê, ook die Heilige Gees* kon ontvang. Petrus spreek hom ernstig hieroor aan (Hand 8:18-23). Hierna verdwyn hy uit die kerk se geskiedenis. Die term “Simonie” vir die koop van geestelike gawes is aan hom ontleen.
 9. Simon die leerlooier, ’n Christen van Joppe* by wie Petrus* tuisgegaan het (Hand 9:43; 10:18, 32). Sy huis was by die strand, buite die stadsmuur, weens sy seremoniële onreinheid vir die Jode asook om higiëniese redes.
 10. Simon Petrus, een van Jesus se twaalf dissipels (Matt 4:18-20; Hand 15:14; 2 Pet 1:1), gebore in Betsaida by die See van Galilea* (Joh 1:42, 44), maar later saam met sy familie van Kapernaum* (Matt 4:18; 8:14; 10:2; 16:16-17; 17:25; Mark 1:16, 29, 30, 36; Luk 5:3-5, 8, 10; 22:31; 24:34; Joh 1:40-44). Petrus* en sy broer Andreas* was die seuns van Jona (Johannes). Andreas was ’n dissipel van Johannes die Doper* en moontlik Petrus ook. Beide was vissermans van beroep en hulle is deur Jesus by die See van Galilea geroep. Volgens die tradisie (bevestig deur Tertullianus* en Origenes*) het Petrus ’n kruisdood gesterf. (Kyk ook: Sefas*).
 11. Simeon die vrome. Die bejaarde Simeon wat die tempel* besoek wanneer Jesus se ouers Hom bring “om die gebruiklike bepaling van die wet na te kom” en wat ’n lofsang* gesing het toe hy Jesus in sy arms gehou het (Luk 2:25-35).

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar