SHONA EN DIE CHRISTELIKE GELOOF

SHONA EN DIE CHRISTELIKE GELOOF. Die Shona se geskiedenis gaan meer as ’n duisend jaar terug en hou verband met die ryk van Monomotapa, gesetel by wat vandag bekend staan as die Zimbabwe-ruïnes. Die Shona word onderverdeel in ’n aantal subgroepe van wie die Karanga-groep in die suide van Zimbabwe (Masvingo-provinsie) woon waar die NG Kerk* met ’n sendingaksie begin het. Die Matebele onder Umzilikazi het in die laat-1830’s uit Zoeloeland vir Shaka* gevlug en hulle in die omstreke van Bulawayo gevestig. Hulle het die meer getalryke Shona onderwerp.

Die Shona se vroegste aanraking met die evangelie* was toe Katolieke* sendelinge* in 1561 onder die mense van Monomotapa begin werk het. Die werk het mettertyd egter tot niet gegaan. Met die koms van Protestantse* sendinge teen die einde van die 19de eeu, is die hele land spoedig met die evangelie bereik.

Stephanus Hofmeyr* het teen die laat-1800’s verskeie evangelisasie-ekspedisies vanaf die Soutpansberg na die Shona gestuur. Sy gebede is beantwoord toe AA Louw* in 1891 as eerste voltydse sendeling saam met ses evangeliste hulle in die suide van Mashonaland ontplooi het. Met Morgenster* as hoofstasie het die NG Kerk se sendingwerk algaande uitgebrei na nog nege stasies. Hieruit het die Reformed Church of Zimbabwe tot stand gekom. Die eerste sinode* het in 1952 gekonstitueer.

Die NG sending volg ’n holistiese benadering. Evangelisasie* en kerkplanting* ontvang die hoofklem, maar daarnaas word aandag gegee aan onderwys en geletterdheid, ook gespesialiseerde onderwys aan dowes (Henry Murray-Skool vir Dowes) en blindes (Copota-skool). Mediese en gesondheidsdienste en gemeenskapsontwikkeling deur klem op landbou- en tegniese voorligting vorm die ander twee bene van hierdie sendingbenadering. Ds AA Louw het vroeg reeds met Bybelvertaling* begin en ’n Karanga-vertaling in 1925 voltooi. Later voltooi sy seun, AA Louw jr, ’n vertaling in Verenigde Shona.

Vir verdere lees: JM Cronje 1981. Aan God die dank. Geskiedenis van die Sending van die Ned Geref Kerk. deel 2. Pretoria: NGKB. WJ van der Merwe 1981. From Mission Field to Autonomous Church in Zimbabwe. Pretoria: NGKB.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar