SENDINGMOTIVERING

SENDINGMOTIVERING. Die motivering van kerke en gelowiges wat met sending*werk besig is, word dikwels onder die vergrootglas geplaas. Ten minste agt “suiwer motiewe” verdien aandag:

  1. Gehoorsaamheid aan God se opdrag om die evangelie* wêreldwyd te verkondig (Matt 28:19; Rom 1:14; 1 Kor 1:17; 9:16; 2 Kor 5:14-15); 2. liefde, barmhartigheid en ontferming (1 Kor 9:19-23; 1 Tess 2:6-12); 3. universaliteitsmotief: dat mense uit alle volke tot bekering* moet kom (Gen 12:1-3; Jes 42:6-7; 49:6; Jer 3:17; Miga 4:1-4; Sag 8:20-23; Mark 10:45; Op 5:9-10); 4. ekklesiologiese motief: die planting van die kerk* van Christus* onder die volke; 5. dringendheidsmotief (2 Kor 5:11; Kol 4:5); 6. koninkryksmotief (eskatologiese* motief): die uitsien na die voleindigende openbaring van God se heerskappy in ’n nuwe hemel* en op ’n nuwe aarde (Jes 66:22; Matt 6:10; 2 Pet 3:13; Op 21:1); 7. antagonistiese motief: sending as die kerk se oorwinnende stryd teen alle magte* wat die koms van die koninkryk teenstaan – oorwinnend, omdat God self die groot Oorwinnaar oor alle teenkragte is (Op 12:10-11); 8. bowe-al, die doksologiese motief: die verheerliking van God, wat al die voorafgaande motiewe omvat (bv Ps 72:18-19; Jes 12:4; Eseg 38:23; Jes 12:4; Hab 2:14; Fil 2:9-11; Op 5:9-14).

“Onsuiwer motiewe” het in die verlede egter ook ’n rol gespeel, onder andere: 1. Kolonialisme* en imperialisme*; 2. Paternalisme*; 3. ’n eng kerkisme* (“beheptheid met die vorms en beginsels van die eie kerk” – HAT, 2015); 4. romantiese ideale; 5. die motief om deur middel van opoffering of ’n asketiese lewe (Kyk by: Asketisme) guns in God se oë te probeer verwerf.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar