ROSSOUW, HENDRIK WILLEM (HEN­NIE)

ROSSOUW, HENDRIK WILLEM (HEN­NIE) (1933–). Rossouw het as student aan die Universiteit van Stellenbosch (US) die grade BA, MA (Filosofie), BD (almal cum laude), en in 1962 die doktorsgraad (ThD, cum laude) aan die Vrije Universiteit* van Amsterdam verwerf. In 1963 is hy aangestel as senior lektor in filosofie aan die US en van 1972 tot 1984 as professor in filosofie. Van 1985 tot en met sy aftrede aan die einde van 1993 dien hy as akademiese vise-rektor van US. Ná sy aftrede is Rossouw aange­stel as ere-professor aan die Randse Afri­kaanse Universiteit (1997 tot 1999).

Rossouw is die skrywer van ’n groot aantal artikels en essays, asook verskeie boeke: Klaarheid en interpretasie (Amsterdam 1963), Universiteit, wetenskap en kultuur (saam­gestel deur Anton van Niekerk, Tafel­berg 1993), Wetenskap, interpretasie, wys­heid (Port Elizabeth 1980), en Die sin van die lewe (Tafelberg 1981). In 1993 is ’n feesbundel deur kollegas en voormalige studente opgedra aan Rossouw met die titel Intellektueel in konteks: Opstelle vir Hen­nie Rossouw (Pretoria: RGN). Hennie Ros­souw was ook die ontvanger van ver­skeie prestige-toekennings: die Andrew Murray­prys* vir Christelike literatuur (1984 – vir Die sin van die lewe), die Stals-prys vir filosofie (1998), die NP van Wyk Louw-prys vir die Geesteswetenskappe en ’n medalje van die Sentrum vir Weten­skaplike Ontwikkeling (RGN). In 1998 is Hennie Rossouw deur sy alma mater vereer met ’n DPhil honoris causa. Behalwe vir sy unieke akademiese en administratiewe rol aan die US en landswyd in die filosofiese gemeenskap, het Rossouw ook in verskeie belangrike liggame gedien, onder andere in die Raad van Geestes­wetenskaplike Navorsing en die Suid-Afri­kaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. In 1980 was hy ’n mede-ondertekenaar van die Hervormingsdaggetuienis* wat krities was oor die destydse staatsbeleid van apartheid* en die NG Kerk* se houding daarteenoor, en wat in die samelewing van daardie dae ’n groot impak gehad het.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar