OBERHOLZER, JOHANNES PETRUS (BART)

OBERHOLZER, JOHANNES PETRUS (BART) (1927–) studeer teologie te Pre­toria. Hy bedien die gemeentes Salis­bury-kombinasie, Boksburg, Middelburg-Trans­vaal, Rustenburg, Pretoria en Ver­woerd­burg van die Nederduitsch Hervorm­de Kerk van Afrika (NHKA)*. Hy studeer verder en ontvang DD met lof. Hy doseer Hebreeus* en Bybel­kun­de en vanaf 1971 is hy hoof van en professor in die departement Ou-Tes­ta­mentiese* We­tenskap in die Fakulteit Teolo­gie (Afd A) aan die Universiteit van Pretoria. Met sy natuurlike leierskap raak hy betrok­ke by ’n verskeidenheid kerklike en kul­tuur­lig­game. So word hy voorsitter van die kuratorium, afgevaardigde na die Cottes­loe-beraad* in 1960, en was hy in die jare 1973–1989 voorsitter van die Algemene Kerkvergadering van die NHKA. Hy lewer ’n reuse bydrae in die kommissie vir die hersiening van die Afrikaanse Bybelvertaling en dien as vise­voor­sitter van die eindredaksie van die 1983-Afrikaanse Vertaling. Ná sy aftrede het hy ’n groot aandeel aan die Verwysingsbybel en die Bybel vir Dowes gehad. Toe die Hervormde Kerk se HCM Fourie-erepenning in 1983 aan hom toege­ken is, is dit soos volg gemotiveer: “Hierdie penning word ook toege­ken as bekroning van sy groot diens aan die kerk en vir sy besondere leiding, helder formulering en optrede … waardeur hy oor die afgelope jare die standpunt en houding van die Neder­duitsch Hervormde Kerk help bestendig en uitgebou het.”

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar