NEL, MALAN

NEL, MALAN (1939–) deurloop sy teologiese opleiding aan die Universi­teit van Pretoria en behaal daar DD (1982) in die praktiese teologie* met ’n proefskrif oor jeugevan­ge­li­sasie. Hy bedien twee gemeen­tes en werk daarna as predikant in sinodale diens, eers vir die Sinode van Natal (1970–1975) en daarna vir die Algemene Sinode (1977–1980: op­drag jong belydende lidmate). In 1974 tree hy as on­der­leier van die Jeug-tot-jeugaksie* op. Van 1980 tot 1988 is hy aan die Univer­siteit van Pretoria verbonde waar hy praktiese teologie* doseer en (vanaf 1983) ook direkteur is van die Sentrum vir Voortge­sette Teologiese Opleiding. Hierna word hy hooflektor in Bybelkunde aan die Universi­teit Vista en van 1993 tot 2001 is hy professor en hoof van die Afdeling vir Konteks­tuele Bedie­ning aan dieselfde universiteit. Sedert 2002 is hy professor en direkteur van die Sen­trum vir Kontekstuele Bediening aan die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria.

Die jeugbediening is sy besondere pas­sie. Hiervoor kry hy wye erkenning. Hy was van 2001 tot 2005 die voorsitter van die Interna­tio­nal Academy for the study of Youth Ministry. Hy bepleit ’n inklu­sief gemeentelike benadering waarin al die gemeentebedienings ’n gedifferensieerde fokus op die jeug as ’n integrale deel van die gemeente ontwikkel. In 1995 ontvang hy die Andrew Murrayprys* vir sy boek Gemeentebou.

Vir verdere lees: M Nel 1982. Jeug en evangelie. Pretoria: NGKB. M Nel 1994. Gemeentebou. Halfweghuis: Orion. M Nel 1998. Jeugbediening: ’n Inklussiewe ge­meen­te­like benadering. Pretoria: RGN. M Nel 2001. Ek is die verskil: Die invloed van persoonlikheid in prediking. Bloemfontein: CLF.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar