NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK EN SENDING

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK EN SENDING. Die NG Kerk was vir baie jare ná 1652 die enigste erkende kerk aan die Kaap. Die Verenigd Oost-Indische Compagnie* (VOC) het van Jan van Riebeeck* en sy opvolgers verwag om die plaaslike bevolking (Khoekhoen*) goed te behandel en – dit is belangrik – te evan­geliseer*. Daar was ’n enkele vrug (Kyk by: Krotoa) , maar die sending*werk onder die ingevoerde slawe* was meer suksesvol. Die eintlike toegespitste sendinguitreike na die Khoekhoen en (later) die Xhosas* is deur Europese sendinggenootskappe* gedoen, wel meestal met die aktiewe medewerking van die NG Kerk. Hoogtepunte was die bedienings van HR van Lier* (1786) en MC Vos* (1794), predikante wat met groot vuur die kerk en lidmate tot sendingywer aangespoor het.

Eers vanaf 1824 kon die kerk vrye sinodes* hou, kerklike sendingwerk doen, sendelinge* aanstel, en sendinggemeentes stig. Hierdie gemeentes*, aangevul deur gemeentes wat vroeër deur ander sending­ge­nootskappe gestig is, sou in 1881 in die sinode van die NG Sendingkerk* saamge­voeg word. Plaaslike sendingwerk sou later in die verskillende provinsies van die land ook swart gemeentes (en sinodes) tot stand bring. Hulle is in 1963 verenig tot die NG Kerk in Afrika*. Insgelyks het die verskillende Indiër-gemeentes in 1968 saam­ge­kom in die Indian Reformed Church (later verander na die Reformed Church in Africa, RCA*).

Deels as gevolg van die herlewings sedert 1860, het die NG Kerk in 1865 ook na die “buiteland” begin uitreik. Die eerste sen­dingprojekte was binne die Zuid-Afri­kaansche Republiek (ZAR – die Transvaal), met uitbreiding na die latere Botswana in 1877. Teen 1889 is verder noord na die hui­dige Malawi beweeg, in 1891 na wat nou suidelike Zimbabwe is (Kyk by: Morgen­ster), in 1899 na die huidige oostelike Zambië, en uiteindelik na Mosambiek (vanaf 1902), Nigerië in 1908, Soedan, Kenia, Suidwes-Afrika (Namibië), Swaziland en die huidige Lesotho. Ook buite Afrika doen die NG Kerk se sinodes en gemeentes sendingwerk in heelwat Europese lande en in die Ooste.

NG gemeentes en lidmate is betrokke by sending­werk in eie omgewing sowel as in baie van die lande van die wêreld.

Vir verdere lees: D Crafford 1982. Aan God die dank, deel 1: Geskiedenis van die sending van die Ned Geref Kerk binne die Republiek van Suid-Afrika en enkele aangrensende buurstate. Pretoria: NGKB. JM Cronjé 1981. Aan God die dank, deel 2: Geskiedenis van die sending van die Ned Geref Kerk buite die Republiek van Suid-Afrika. Pretoria: NGKB.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar