NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK EN SENDING

NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK EN SENDING. Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika* (NHKA) het reeds as pionierskerk die noodsaak van sending* erken, maar vanweë “nood in eie geledere” nie kans gesien om self daarmee te begin nie. In 1923 raak die NHKA in Natal daadwerklik by sending betrokke wanneer voogdyskap vir ’n onafhanklike swart ge­meente van Lufafa (Zoeloeland) onder lei­ding van eerw Andrew Mlaba aanvaar word. In 1929 word die Nederduitsch Hervormde Sendinggenootskap gestig met die oog op wyer sendingbetrokkenheid. Die beginsel was dat ondersteuning aan swart leraars en gemeentes gegee sou word eerder as dat sendelinge van die NHKA uitgestuur sou word. Mlaba se kerk het mettertyd die Bantoe-Hervormde Kerk (BHK) geword en met sukses suidwaarts in Natal uitgebrei.

Een van die figure wat in hierdie tyd uitstaan as ’n onvermoeide kampvegter vir sending, is dr HCM Fourie*, kenner van die Ndebele-kultuur en Bybelvertaler. In 1945 word ’n belangrike stap geneem toe die NHKA sinodale verantwoordelikheid vir sending aanvaar. Dit het sedertdien gelei tot ’n uitbreiding van die BHK dwarsoor Suid-Afrika. Vandag heet die BHK die Hervormde Kerk in Suidelike Afrika met predikante wat by die Afrika-instituut vir Missiologie (by Hammanskraal, noord van Pretoria) in vennootskap met die teologiese fakulteit van die Universiteit van Pretoria opgelei word.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar