MORELE KODE

MORELE KODE is, in persoonlike konteks, die stel etiese beginsels* wat iemand bewustelik onderskryf en uitleef. In sosiale verband is dit die algemene morele opvattings wat deur die meeste welmenende mense in die samelewing gedeel word. In albei hierdie kontekste word die morele kode dikwels op ’n implisiete vlak hanteer, en nie altyd in formele terme eksplisiet gemaak nie. In die owerheidsektor, orga­nisasies en professies vind ons gewoonlik ’n formele en eksplisiete formulering van die etiese beginsels wat in daardie konteks van sentrale belang is. In die owerheids- en sake­sektor word etiese kodes meesal ge­bruik om ’n verbintenis tot hoogstaande dienslewering en sosiale verantwoordelikheid aan die publiek bekend te maak. In die professies verbind lede hulle aan die morele kode wat die professie self opgestel het as voorwaarde vir toegang tot daardie professie. Afgesien van die regulering van die gedrag van lede van die professie, help professionele gedragskodes om vertroue by die publiek te skep en inmenging van buite die professie tot die minimum te beperk. Die noodsaaklikheid vir professionele ge­dragskodes spruit voort uit die gespesia­li­seerde kennis wat deur lede van ’n professie beheer word en wat onmisbaar is vir die funksionering van die samelewing, maar ’n magswanbalans skep in verhouding tot die leke-publiek wat nie oor daardie kennis beskik nie.

Vir verdere lees: M Coady en S Bloch (red) 1996. Codes of Ethics and the Profes­sions. Melbourne: Melbourne University Press.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar