MORELE BESLUITNEMING

MORELE BESLUITNEMING is die proses waardeur in ’n konkrete lewensituasie besluit word wat die moreel regte optrede is. Hierdie proses behels meer as die blote toepassing van ’n algemene more­le beginsel* in ’n spesifieke situasie. Die uit­eindelike besluit oor wat die moreel regte optrede is, berus op ten minste die volgen­de stappe: 1.’n Bepaalde voorstelling van wat die morele probleem of probleme is wat in die spel is; 2. ’n bepaalde analise van die konkrete situasie (altyd beperk en skematies); 3. die identifisering van moontlike opsies vir optrede; 4. opweging van verskillende tersaaklike morele en nie-morele waardes* en norme*; 5. die toetsing van die morele aanvaarbaarheid van die optrede wat oorweeg word, en 6. die besluit dat ’n bepaalde optrede die moreel regte een is en optrede dienooreenkomstig.

Ook Christene ervaar soms dat in kon­krete situasies gekies moet word tussen op­tre­des wat deur verskillende morele norme voorgeskryf word (met ander woorde tussen optredes wat moreel reg is), en selfs tussen optredes wat uit ’n morele gesigs­punt onaanvaarbaar is (met ander woorde optredes wat moreel verkeerd is). In sulke morele dilemmas moet noodwendig gekies word vir die optrede wat moreel die meeste goed of die minste sleg is.

Vir verdere lees: DE de Villiers en DJ Smit 1996. “Waarom verskil ons so oor wat die wil van God is? Opmerkings oor Christelike morele oordeelsvorming” in: Skrif en Kerk 17(1) 31-47.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar