MARAIS, BAREND JACOBUS (BEN)

MARAIS, BAREND JACOBUS (BEN) (1909–1999) is in die omgewing van Steyns­burg (Oos-Kaap) gebore. Sy skooljare bring hy grootliks op Middelburg deur. Hy word daarna student aan die Universiteit van Stellenbosch waar hy agtereenvolgens BA en MA behaal. In die studentelewe neem hy ’n aktiewe aandeel. Naas die feit dat hy primarius van die Wilgenhof-koshuis was, was hy ook voorsitter van die Studente-Verteen­woordigende Raad (SVR). Nadat hy sy studie op Stellenbosch voltooi het, studeer hy aan die Princeton Theological Seminary in die VSA waar hy ThM behaal. Hy het sy doktorsgraad aan die Universiteit van Stel­lenbosch verwerf. Ná ’n bediening as studenteleraar word hy in 1954 professor in kerkgeskiedenis* en kerkreg* aan die Univer­siteit van Pretoria (1954–1974). Daarna was hy nog vir 12 jaar aan die teologiese fakulteit van Unisa verbonde.

Marais se invloed het wyd gestrek. Van die bekendste ekumeniese* leiers van sy tyd het onder sy persoonlike vriende getel – in ’n tyd toe die NG Kerk* ekumenies geïsoleerd was. As gevolg van sy bevraagtekening van die apartheids­politiek – en veral van die NG Kerk se Skriftuurlike regverdiging van die beleid van apartheid (Kyk by: Apartheids­teo­lo­gie) – het hy dikwels onder hewige kritiek deurgeloop. Hy was ’n vrugbare skrywer wat honderde akademiese en populêre artikels in verskillende tydskrifte en koe­rante gepubliseer het. Hy word veral onthou vir twee (destyds kontroversiële) boeke: Die Kleurkrisis in die Weste (1952) en Two Faces of Africa (1964). Marais is in 1939 met Sibs Botha getroud. Onder haar leiding het die Transvaalse Vroue-sending­vereniging en die Kindersendingkrans ’n besondere bydrae gelewer om die kerk se sending*aksie uit te bou.

Tydens die NG Kerk se “Sinode van Ver­soe­ning”* (1994) is ’n bejaarde Marais op ’n rystoel die sinodesaal in Pretoria ingestoot, en het die sinode* by monde van die mo­derator*, ds Freek Swanepoel*, aan hom verskoning gevra dat die NG Kerk jare lank nie na sy profetiese vermanings in verband met apartheid geluister het nie.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar