LOADER, JAMES ALFRED (JIMMY)

LOADER, JAMES ALFRED (JIMMY) (1945–) het semitistiek, oud-filologie, filo­sofie en teologie* studeer aan die universi­teite van Pretoria, Groningen (Nederland) en Cambridge (Verenigde Koninkryk). Hy het gespesialiseer in semitistiek en Ou Testament*, en het ook ’n groot belangstelling in kerkgeskiedenis* getoon. Hy het tot 1980 as professor in Ou Testament aan die Teologiese Fakulteit (Afd A – Ned Herv Kerk*) van die Universiteit van Pretoria klasgegee, waarna hy tot 1997 aan Unisa verbonde was. Sedert 1997 doseer hy as professor aan die Universiteit van Wenen, Oosten­ryk.

In ’n feesbundel ter viering van die 30ste verjaardag van die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika (A Story of Two Ways deur Jurie le Roux in 1993) word ’n artikel van Loader wat in 1978 verskyn het (“Gedagtes oor gekontroleerde eksege­se” in Hervormde Teologiese Studies, vol 34, 1-40) as ’n waterskeidingsmoment in die Suid-Afrikaanse Ou-Testamentiese wetenskap aangedui. In hierdie artikel maak hy ’n voorstel hoe die Ou Testament met be­hulp van die metode van strukturele ana­lise uitgelê kan word. Volgens Le Roux was dit die eerste keer dat daar terminologie en ’n helder-omskrewe metode van uitleg aan Ou-Testamentici in Suid-Afrika voorsien is. Loader het self hierdie metode in sy be­kende studie van die boek Prediker* geïllustreer waarin hy polêre strukture identifiseer wat sy interpretasie help vorm, Polar structures in the Book of Qohelet (1979), die vertaling van sy vroeëre DLitt-tesis.

Loader was ook digter en einddigter van verskeie liedere in die Liedboek van die kerk*: Lied 310, 319, 381, 416, 447, 522, 572 en 598. Waar hy, veral weens sy teenkanting teen apartheid*, vroeër deur sy kerk misken is, het die Algemene Kerkvergadering van die Ned Herv Kerk mettertyd aan hom vir sy akademiese en ander bydraes erkenning gegee. Loader het nie weggeskram van omstredenheid nie, en in ’n stadium ’n groot polemiek veroorsaak deur sy opmerkings in ’n koerantrubriek oor die bestaan al dan nie van die duiwel*.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar