LIG (DIE VOORLIGTER)

LIG (DIE VOORLIGTER). AJV (Attie) Burger*, predikant van die destydse Ned Herv of Geref Kerk (later die NG Kerk* van Transvaal) se gemeente* op Paulpietersburg, het in 1937 in ’n beskrywingspunt aan die Transvaalse sinode* gevra dat ’n algemene maandblad vir die kerk in die (destydse) Transvaal in die lewe geroep word. Die nuwe tydskrif moes die werk en lewe van die kerk onder die aandag van al die lidmate* en huisgesinne bring en die amptelike kerkblad, Die Kerkbode*, aanvul. Dit moes ’n goed geïllustreerde, populêre maandblad wees wat deur bemiddeling van die betrokke kerkrade* in elke huis ingedra word. Op 1 Desember 1937 het die eerste uitgawe van Die Voorligter verskyn. PJ Vil­joen, predikant van Heidelberg, Transvaal, het die redakteurskap van Die Voorligter daarna nege jaar lank op deeltydse basis behartig. Burger het hom in 1948 opgevolg en van 1957 af die redakteurspos heeltyds beklee. HJM (Sporie) van Rensburg het in 1947 “tegniese redakteur” geword. Dié le­gendariese latere volksraadslid en senator het dekades lank by Die Voorligter betrok­ke gebly. In 1967 het WL (Willie) Maree* heeltydse assistant-redakteur geword, en van 1970 tot 1989 was hy die redakteur – die eerste nie-predikant wat hierdie pos beklee het.

Burger se plan het jare lank goed gewerk – veral toe diakens* nog maandeliks vir bydraes deur hulle wyke gegaan en Die Voorligter van huis tot huis afgelewer het. In Maree se tyd het Die Voorligter se maand­oplaag tot 188 000 gestyg. Hy is in 1989 deur FM (Frits) Gaum opgevolg wat tegelykertyd ook redakteur van Die Kerkbode was. Die blad het algaande ’n minder Trans­vaalse en “kerklike” kleur gekry en is om­skep in ’n meer algemene Christelike tydskrif.  Die bedieningspatroon in gemeentes* het verander, diakens het nie meer maandeliks by hulle wyke uitgekom nie, en kerkrade het nie meer sulke groot massabestellings van Die Voorligter geplaas nie. Die blad het met ’n korter en meer “eietydse” naam, LIG, begin om in die ope mark met ander tydskrifte mee te ding – ’n tendens wat voortgesit is toe JC (Johann) Symington* Gaum in 2004 opgevolg het. Adri-Louise van Renen*, toe reeds jare lank die blad se adjunk-redakteur, het in 2005 die redakteur geword. Ná haar ontydige dood in 2014 het Francine van Niekerk die redakteur geword. LIG het pogings om in die ope mark mee te ding, verskerp, al hoe minder ’n NG Kerk-identiteit gehandhaaf en sterk gefokus op “mens”-verhale, veral ook dié van glanspersoonlikhede. In rubrieke is goeie raad vir ’n gesonde, Christelike lewenstyl gegee met klem op die gesin. Die blad het in voorkoms en styl veral aanklank by vroue gevind.                                 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar