LIEDBOEK VAN DIE KERK

LIEDBOEK VAN DIE KERK. Die eerste Afrikaanse Psalmboek, met Totius* (JD du Toit) as omdigter, is in 1937 deur die Gere­formeerde Kerke in Suid-Afrika* (GKSA) in gebruik geneem. Vir die Nederduitse Gere­for­meerde Kerk* (NGK) en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika* (NHKA) was die jaar van ingebruikneming, saam met ’n ruim aantal gesange, 1944. In die 1970’s is die musiek van die psalms hersien, en ’n rykdom nuwe en hersiene gesange is daar­mee saam in Oktober 1978 in ontvangs ge­neem. IL de Villiers*, Gerjo van der Merwe* en Attie van der Colf* was die belangrikste digters/omdigters van die gesange. Willie Serfontein* was die stukrag agter die totstandkoming van die 1978-gesangeboek, en die kerkmusici Gawie Cillié*2 en Dirkie de Villiers* het ’n belangrike rol gespeel.

Drie en twintig jaar later, in Oktober 2001, het die Afrikaanse kerke weer ’n nuwe singboek gekry toe die Liedboek van die kerk feestelik in gebruik geneem is. Dit was ’n gesamentlike onderneming van die NGK en die NHKA met enkele ander gerefor­meer­de* kerke, soos die Afrikaanse Prote­stantse Kerk*, wat in mindere of meerdere mate meegewerk het. TT Cloete* het meesterlik al 150 psalms omgedig (waarvoor hy in 2002 die Andrew Murrayprys* ontvang het), en die GKSA het dit ook later naas die Totius-berymings vir gebruik in dié kerk aanvaar. Lina Spies* het 8 nuwe psalmomdigtings ge­skep wat as alternatiewe by Cloete se om­digtings aangebied word, terwyl dieselfde gebeur het met twee van Antjie Krog* se omdigtings. Afgesien van die psalms, is ’n groot aantal nuwe liedere by die bestaande gesange vir gebruik in die NGK en NHKA gevoeg – en in die keurings­proses het sommige van die 1978-gesange in die slag gebly. ’n Hele aantal nuwe tekste en melodieë is geskep. Die liedere is so in die Liedboek gerangskik dat dit vir al die liturgiese* handelinge gebruik kan word. Moeite is gedoen om ’n liedboek saam te stel wat vir jonk en oud en ook vir mense met verskillende spirituele behoeftes bruikbaar sou wees.

Daar is, veral met ander begeleidingsmaniere en -behoeftes in gedagte, ’n Kitaarbegeleidingsboek vir die Liedboek beskikbaar gestel. Die Liedboek is ook elektronies te kry vir gebruik met dataprojektors. Die Liedboek-sleutel help met die ontsluiting van die inhoud en gebruiks­moontlikhede van die Liedboek.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar