LAUDIUM-DEKLARASIE

LAUDIUM-DEKLARASIE 1990. Te mid­de van spanning in die NG Kerk­fa­mi­lie* in die laat 1980’s oor apartheid* en verwante sake, het die Reformed Church in Africa (RCA)*, die jongste en kleinste lid van dié kerkfamilie in Suid-Afrika, ernstig nagedink oor sy eie rol in die Suid-Afri­kaanse opset en in die kerklike kring. Hier­die saak is op die spits gedryf toe drie le­raars van die RCA, wat hulle bevoegdheid as predikante in die NG Kerk* opgesê het omdat hulle apartheid as kettery* beskou het, gevolglik ook hulle predikantstatus in die RCA verloor het. Die aanloop en afloop hiervan het groot spanning in die RCA gebring en dit was vir die kerk noodsaaklik om oor ’n paar sake duidelikheid te kry. Tydens die RCA se sinodesitting van 1990 is die Laudium-deklara­sie opgestel en eenpa­rig aanvaar. Dit verwoord hoe ’n kerk sy be­staan in ’n tyd van lyding teologies verstaan, en bevestig die evangeliese karakter van die RCA. Samevattend verklaar die Laudium-deklarasie:

Bybelse evangelie: Ons bevestig dat die Bybelse evangelie God se blywende boodskap vir ons wêreld is en verwerp elke vorm van sinkretisme.

Getuienis van die Heilige Gees: Ons be­ves­tig die voortdurende behoefte aan herle­wing. Die transformerende werking van die Heilige Gees maak ons getuienis geloof­waar­dig.

Barmhartigheidsdiens: Die liefde van Christus moet sigbaar gedemonstreer word.

Kerkeenheid: Strukturele eenheid (in die NG Kerkfamilie) moet gevestig word sonder dat die evangeliese getuienis van die Reformed Church in Africa verdring word.

Profetiese getuienis: Daar moet vreesloos getuig word teen elke vorm van ongereg­tigheid.                                                         

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar