ISLAM IN SUID-AFRIKA

ISLAM IN SUID-AFRIKA. Die eerste Moes­liem-slawe (Kyk by: Slawe aan die Kaap) het spoedig ná die aankoms van Jan van Riebeeck* uit die Ooste na Suid-Afrika gekom. Nie lank daarna nie het die Mar­dykers, Moesliems* uit die oostelike dele van Nederlands-Oos-Indië (Molukke), as vrymense in die Kaap aangeland. Nog meer betekenisvol was die aankoms van ’n aantal bannelinge, waaronder ’n aantal prinse van Macassar, wat deur die Nederlandse be­wind­hebbers as bedreiging vir hulle koloniale belange beskou is. Een van hulle was die bekende sjeik Joesoef*, die held van die Bantam-vryheidstryd. Hierdie toevloei van Moesliems uit die latere Indonesië en Ma­leisië het tot ’n einde gekom met die uitfasering van die slawehandel en die ineenstorting van die Nederlandse koloniale ryk. Hierdie mense sou egter die stamouers van die hedendaagse Kaapse Moesliems (“Ma­leiers”) wees. Die vroegste vorms van Afri­kaans* het spontaan in hierdie kringe ontstaan.

Van 1869 af het ’n volgende stroom Moes­liems die land binnegekom. Hulle was deel van die aansienlike getal Indiërs wat in die laat 19de eeu na Suid-Afrika geïmmigreer het. Die meeste Indiërs was Hindoes* wat as arbeiders op die suikerrietlande in die destydse Natal kom werk het, maar ’n aansienlike groep was Moesliems wat veral vir handelsdoeleindes na die land toe gekom het. Hulle nageslag vorm die twee­de hoofgroep Moesliems in Suid-Afrika.

Al sou daar nie wetlik teen die Moes­liems as godsdiensgroep gediskrimineer ge­wees het nie, het hulle dit deur die jare be­leef dat hulle as tweedeklas-burgers beskou is – te meer omdat hulle almal mense “van kleur” was. Die huidige Grondwet van Suid-Afrika is egter uitgesproke oor godsdiens­vry­heid* en gelykberegtiging. Die Moesliem­ge­meenskap maak vandag van hierdie geleentheid gebruik om veld te wen. Hulle vorm ’n baie sigbare deel van die bevol­king. Elke dorp het sy moskee.

Nagenoeg 875 000 mense van die Suid-Afrikaanse bevolking is Moesliems, dit is 1,73% van die totale bevolking. Van die bruinmense is sowat 7% Moesliems en van die Suid-Afrikaanse Asiërs 23%. ‘n Klein persentasie, ongeveer 0,1%, van die swartmense in Suid-Afrika behoort aan Islam. Die Moesliems se invloed op die samelewing, en hulle verteenwoordiging in openbare liggame, is groter as wat hulle bevolkingsaandeel sou aandui. (Kyk ook by: Islam, en: Christen­dom en Islam, en: Islam: Sendingwerk onder Moesliems.)

Vir verdere lees: Jason Mandryk 2010. Operation World: South Africa” Colorado Springs: Biblica Publishing.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar