HUWELIKSBERAAD

HUWELIKSBERAAD is gewoonlik (in die omgangstaal) die bystand wat ’n pastor of pastorale werker aan ’n egpaar wat verhoudingsprobleme ondervind, verleen. Die manier waarop hierdie bystand gegee word, word bepaal deur die paradigma (denk­­raamwerk) waarmee die pastor werk. Twee paradigmas kan breedweg onderskei word, naamlik ’n strukturalistiese en ’n pos­t­strukturalistiese paradigma. In die struktu­ra­lis­tiese paradigma is die pastor die ekspert. Hy/sy is die (meer) betroubare vertolker van die Bybel* en die ware kenner van die werking van ’n suksesvolle huwelik*. Hy/sy kan op grond van sy/haar wetenskaplike kennis die aard en oorsprong van mense se probleme raak be­skryf en identifiseer, en die gepaste koers aandui om aan sulke probleme te ontkom. Die pastor kan dus huweliksprobleme goed diagnoseer en hy/sy het ’n duidelike beeld van hoe ’n gelukkige huwelik behoort te lyk.

In die poststrukturalistiese paradigma is die pastor die nie-weter, terwyl die ge­spreks­genoot gesien word as die ware kun­dige oor sy/haar lewe en huwelik. Die pastor is bloot ’n fasiliteerder van ’n gesprek wat moet uitloop op die vorming van te­rapeuties-bruikbare verhale. Hier word dus nie met resepte vir goeie huwelike gewerk nie, maar in die lig van die Bybel en die lewensverhale van mense na unieke uitkomste vir ’n bepaalde huwelik gesoek.

Vir verdere lees: DJ Louw 1983. Versoe­ning in die huwelik. Durban: Butterworth. JC Müller 2000. Reis-geselskap: Die kuns van verhalende pastorale gesprekvoering. Wellington: Lux Verbi.BM.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar