HUGO, GIDEON JOZUA

HUGO, GIDEON JOZUA (1864–1933). “Hy was lank en maer, blas van kleur, swart hare en swart baard en swart oë met ’n lang swart toga aan. Al wat wit aan hom was, was sy bef en die wit papiertjie in sy hand.” So beskryf dr JD Vorster* Hugo toe hy tydens die NG Kerk* se sinodesitting van 1932 begin het om ’n pleidooi te lewer vir die beeïndiging van prof Johannes du Plessis* se dienste aan die Kweekskool* op Stel­lenbosch. Hy was moderator* van die vergadering. Hy het inderdaad ’n beduidende rol gespeel in die uiteindelike “beslegting” van die Du Plessis-saak. Ten spyte van on­gerymdhede in die kerklike handelinge, soos ook deur die Hooggeregshof uitgewys, wou Hugo – en die oorgrote meerderheid van die sinodegangers – nie toelaat dat Du Plessis na die Kweekskool terugkeer nie. Uiteindelik is die moderator se voorstelle aanvaar en Du Plessis het nooit na sy Kweekskool-leerstoel teruggekeer nie. Jare later, in 2006, is sy standbeeld – wat deka­des lank in Stellenbosch van die een staanplek na die ander geswerf het – na die Kweekskoolgrond gebring. So het Du Plessis tog, teen Hugo se sin, “teruggekeer”.

Hugo se bediening het oor sewe ge­meen­tes gestrek: Sutherland (1890), Rie­beek-Wes (1895), Vredenburg (1903), Coles­berg (1909), Tulbagh (1915), Porterville (1921) en Vandermerwe-Bonnievale (1930). Hy was moderator van die sinodes van 1928 en 1932. Beide sinodes is deur die Du Plessis-saak oorheers. Tydens die sinode van 1928 is die notule vir die eerste keer in Afrikaans* geskryf.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar