HOMOSEKSUALITEIT

In die kontroversie rondom homoseksualiteit en selfdegeslagverhoudings speel Romeine 1:26-27 ’n sentrale rol. Daar bestaan heelwat misverstand oor die strekking van hierdie verse en dit word gevolglik ernstig misbruik. In Rom 1:18-32 fokus Paulus* op die ontaarding van die heidendom* van sy tyd. Hy gebruik ’n hele aantal terme wat wys op die drievoudige perversie wat plaasgevind het. Die eerste perversie lê op die kognitiewe vlak. Die heidene het die waartheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk (vers 18; vgl verse 25a en 28); al weet hulle van God, eer en dank hulle Hom nie as God nie (vers 21; vgl vers 25b); hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas (vers 22). Die tweede perversie lê op die aanbiddingsvlak: Hulle vervang die aanbidding van die heerlike, onverganklike God met dié van allerlei beelde (vers 23; vgl vers 25b). Die derde perversie lê op die morele vlak, wat tegelyk God se reaksie verteenwoordig. God gee hulle oor aan hulle drange en sedelike onreinheid (vers 24; vgl vers 26).

As pertinente voorbeeld hiervan word dan seksuele perversie genoem: vroue wat “die natuurlike omgang in ’n teen-natuurlike omgang” verander (vers 26) en mans wat dieselfde doen (vers 27). Met natuurlike omgang word omgang bedoel wat ooreenstem met mense se natuurlike seksuele ingesteldheid – ons kan vandag sê mense se natuurlike seksuele oriëntasie.
Wanneer Paulus in Rom 11:24, volgens die Grieks, die terme “natuurlik” en “teen-natuurlik”in verband met olyfbome gebruik, bedoel hy die gefikseerde genetiese verskil tussen die mak olyf en die wilde olyf. Die voor-die-hand-liggende verstaan van Rom 1:26 en 27 is dus dat Paulus hier dink aan heteroseksuele wat hulle natuurlike seksuele oriëntasie verdraai deur in wellustigheid met persone van hulle eie geslag omgang te hê.

Dit gaan hier om die bandelose seksuele promiskuiteit wat veral in die Grieks-Romeinse wêreld van Paulus se tyd hoogty gevier het (vgl 1 Kor 6:9 en 1 Tim 1:10). Alhoewel ons minder inligting het oor vroulike promiskuiteit, wemel die destydse bronne van hierdie soort manlike praktyke, wat gewissel het van heteroseksuele, getroude mans se gereelde omgang met katelknape, tot tempelprostitusie, tot generaals wat jeugdiges op hulle militêre veldtogte saamgeneem het.
Paulus se formulering in Rom 1:26-27 kan om twee redes nie van toepassing gemaak word op persone met ’n gefikseerde “anderse” seksuele oriëntasie nie. Eerstens omdat sulke persone nie teen hulle natuur handel wanneer hulle aangetrokke voel tot persone van hulle eie geslag nie, en tweedens omdat Paulus, soos die mense van sy tyd, nie bewus was van die werklikheid van ’n “anderse” voorgeboortelike gefikseerde seksuele oriëntasie nie. Hierdie werklikheid is eers in die jongste tyd wetenskaplik bewys.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar