HOMOFOBIE

HOMOFOBIE. Dié term is in 1971 die eerste keer deur die Amerikaanse sielkundige George Weinberg gebruik. Homofobie verwys na ’n intellektueel ongegronde vrees vir homoseksualiteit* wat tot uiting kom in negatiewe emosies en lei tot diskri­minerende gedrag teenoor homoseksuele persone. Waarskynlik die mees ekstreme voor­beeld van homofobies-gemotiveerde gedrag die afgelope eeu het in die Hitler*-era voorgekom toe mediese eksperimente op gays uitgevoer is en groot getalle (na raming tot 15 000 – Cape Times, 29.01.2013) in konsentrasiekampe gesterf het.

Homofobie word in sommige gevalle toegeskryf aan die onderdrukking van eie seksuele impulse wat op ander geprojekteer word wat dit wel uitleef. Sodanige persone word dan teikens van haat, verwerping en selfs geweld in ’n po­ging om die eie seksuele identiteit te “normaliseer” en af te skerm.

Mites oor homoseksualiteit wat in ge­meen­skappe heers, stimuleer en bevorder ook genoemde vrees en diskriminasie*. Dit sluit die volgende in: “Die meeste homoseksuele mans molesteer jong seuns. Die meeste homoseksuele leef promisku* (Kyk by: Promiskuïteit). Hulle is net in seks geïnteresseerd. ’n Heterosek­suele persoon (Kyk by: Seksualiteit) is nooit veilig by ’n homoseksueel nie. Laasgenoemde is altyd daarop uit om eersgenoemde te verlei. Homosek­sualiteit is ’n gekose leefstyl. Die homoseksueel kan verander as hy/sy net wil. Hom­o­seksuele is verantwoordelik vir die ver­sprei­ding van MIV en vigs. MIV en vigs is God se straf op die homoseksuele leefwyse.”

Om sulke homofobiese vooroordele teen te werk, wend die homoseksuele gemeenskap hulle onder andere tot politieke akti­vis­me en pride parades waarin gemeen­skap­sleiers en ander bekendes prominent is. Ten einde groter bewustheid vir hierdie probleem aan te wakker, is ’n internasio­nale dag teen homofobie ingestel en op 17 Mei 2005 die eerste keer gehou.

Terwyl al die hoofstroomkerke homofobie veroordeel en die burgerregte van ho­mo­seksuele mense handhaaf, skep die grootskaalse afkeur van homoseksuele verhoudings tog ’n dubbelboodskap wat verwarrend van aard is en die homoseksueel onregstreeks steeds in ’n slegte lig stel. (Kyk ook: Homoseksualiteit; Homoseksuele huwelik/burgerlike verbintenis.)

Vir verdere lees: C Anthonissen en P Oberholzer 2001. Gelowig en gay: Riglyne vir ’n sinvolle dialoog met gay lidmate. Wellington: Lux Verbi.BM. P Germond en S de Gruchy 1997. Aliens in the Household of God: Homosexuality and Christian Faith in South Africa. Kaapstad: David Philip.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar