HOFMEYR, NICOLAAS JACOBUS

HOFMEYR, NICOLAAS JACOBUS (1827–1909). Na sy eerste onderwys in Kaapstad, studeer Hofmeyr verder in Utrecht, Nederland, in die teologie* en slaag in 1849 die kandidaatseksamen, maar is ge­noodsaak om weens siekte terug te keer na Suid-Afrika. In 1851 word hy leraar van die NG Gemeente Hantam op Calvinia, ’n uitgestrekte gemeente waar hy baie hard werk. As opwekkingsprediker is bekering* vir hom belangrik en benadruk hy die noodsaaklike verbintenis tussen leer en lewe. In 1858 word hy en John Murray* die eerste twee hoogleraars aan die Teolo­giese Seminarium* op Stellenbosch, waar hy 49 jaar lank tot met sy aftrede op tagtigjare ouderdom in 1907 werk. Hy bestry die liberalisme – die “Moderne Rigting”- van sy tyd en, naas sy pastorale werk en die skryf van etlike boeke, gee hy baie aandag aan die jeug van Stellenbosch. Vincent Brümmer skryf in sy boek, Vroom of regsinnig?, dat Hofmeyr saam met John en Andrew Murray jr* ’n bepalende invloed op die teologie van die NG Kerk* in Suid-Afrika gehad het. “Hofmeyr en die Murrays was mistici eerder as konfessionaliste. Hulle het vanuit hulle vroomheid die regsinnigheid van die Moderne Rigting betwyfel. Vir hulle het, wat Hofmeyr die regsinnigheid van die hart genoem het, voorop gestaan, eerder as die regsinnigheid van die leer.”

Vir verdere lees: J D Kestell 1911. Het leven van prof NJ Hofmeyr. Koningsbode. Kersnommer. 1930. De Volksstem. 10 Sep­tember 1909. Vincent Brümmer 2013. Vroom of regsinnig? Wellington: Bybel-Media

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar