HERVORMINGDAGGETUIENIS

HERVORMINGDAGGETUIENIS. Kort voor Hervormingsdag 1980 het Die Kerk­bode* ’n stuk gepubliseer wat deur agt voor­aanstaande Pretoriase en Stellenbosse teoloë van die NG Kerk* aan die blad gestuur is en wat ’n besondere impak sou hê. Die “Getuienis, 31 Oktober 1980” het die vinger gelê op seerplekke in die apartheid*-samelewing en die NG Kerk se traagheid om ’n duidelike stem daaroor te laat hoor. Hulle het gevra dat die NG Kerk moes strewe na die uitskakeling van liefdelose en rassistiese gesindhede en kwet­sende handelinge wat die boodskap van God se versoenende genade sy krag ontneem. Daar is ook gepleit vir “die solidariteit van die Christelike liefde met almal wat deur sosiale praktyke, ekonomiese wanverhoudings en politieke maatreëls in omstandighede van verhelpbare lyding en nood gedompel word.” Die teoloë het geglo dat die NG Kerk saam met ander kerke ’n bydrae kan lewer “tot ’n dieper bewussyn van die eise van Gods Woord, in die lig waarvan owerheid en onderdaan geroepe is om die bestaande orde te hervorm, sodat aan elke mens die leefruimte gegun word waarin hy as beelddraer van God tot sy reg kan kom.” Aan hierdie agt persone se verbintenis aan en lojaliteit teenoor die NG Kerk en die land kon nie getwyfel word nie. Juis daarom het hulle verklaring, wat ’n hewige polemiek in die kerklike en dagbladpers uitgelok het en gesien is as ’n aanval op die beleid van afsonderlike ontwikkeling, so diep getref. Hulle was CFA Borchardt*, HJB Combrink*, AB du Toit*, WP Esterhuyse*, JA Heyns*, WD Jonker*, BA Müller* en HW Rossouw*.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar