HELBERG, JACOB LEWIS (JAAP)

HELBERG, JACOB LEWIS (JAAP) (1928–) was 32 jaar lank hoogleraar – van 1961 by die Hammanskraalse Teologiese Skool en van 1971 tot 1993 by die Teologiese Skool Potchefstroom van die Gereformeer­de Kerke* (GKSA). Hy dien ook as rektor van laasgenoemde en as dekaan van die Fakulteit Teologie by die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO). Hy is aktief op ekumeniese* terrein en in kerklike nadenke oor rasseverhoudings. Hy is ook lid van die eindredaksie van die 1983-Vertaling van die Bybel* in Afrikaans*.

Volgens ’n kollega het Helberg “nooit geswig voor die verleidelike absolute lite­rêr-kritiese metodes nie”. Sy teologie het uitgegaan van die gedagte dat die Bybel* die vaste, geloofwaardige Woord van God is. Helberg het geoordeel dat God se openba­ringsgeskiedenis van sy lewewekkende ko­nin­kryksheerskappy getuig, wat Hy in ge­meenskap met die mens deurvoer.

Hy is skrywer van nege handboeke, on­der meer Openbaringsgeskiedenis van die Ou Testament I en II (1976) en Die verbondsvolk se verhouding tot sy land (1990). Hy skryf ook meer as 30 akademiese artikels, ’n twintigtal lewensbeskoulike boe­ke en monografieë en meer as 160 artikels vir publikasies soos Die Kerkblad* en Woord en Daad.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar