HEITINK, GERBEN

HEITINK, GERBEN (1938–), voltooi in 1963 sy teologiese studie aan die Theolo­gische Hogeschool te Kampen. Hy promoveer in 1977 aan die Vrije Universiteit* in Amsterdam onder Jaap Firet* met ’n proef­skrif Pastoraat als hulpverlening. Van­af 1970 tot 1988 is hy wetenskaplike hoof­medewerker en dosent in praktiese* teologie* (pastorale teologie, psigologie en diako­niek) aan die Theologische Hoge­school van Kampen. In 1988 word hy hoog­leraar in praktiese teologie aan die Vrije Universiteit van Amsterdam, ’n posisie wat hy tot met sy emeritaat in 2003 beklee. Hy was lid van verskeie tydskrifredaksies, waaronder twee Suid-Afrikaanse tydskrifte, Praktiese Teologie in Suid-Afrika en Ver­bum et ecclesia. Hy het ’n ereprofessoraat van die Universiteit van Pretoria.

Heitink se belangrikste vakwetenskaplike inset lewer hy op die gebied van die pastoraat en die vestiging van die praktiese teologie as wetenskap. Volgens Heitink be­stu­deer die praktiese teologie as ’n hande­lingswetenskap kommunikatiewe handelin­ge in diens van die evangelie* vanuit ’n her­me­neutiese*, empiriese en strategies-kritiese perspektief. Sy prakties-teologiese metodo­logie ontwikkel hy op lg drie­ledige basis en hy beskryf dit as ’n sirkulêre proses wat vanuit drie invalshoeke, naamlik verstaan (hermeneutiese perspektief), ver­klaar (empiriese perspektief) en verander (strategiese perspektief) aangepak word. Wat pastoraat betref, volg Heitink ’n her­meneutiese benadering waarin “bi-polari­teit” die definiërende begrip is waar­mee hy sy posisie onderskei. Herme­neu­tiese pastoraat bemiddel tussen die twee pole teologiese taal en psigologiese taal.

Vir verdere lees: G Heitink 19792. Pasto­raat als hulpverlening: Inleiding in de pastorale theologie en psychologie. Kampen: Kok. G Heitink 1993. Praktische theologie: Geschiedenis, theorie, handelingsvelden. Kampen: Kok. G Heitink 1998. Pastorale zorg. Kampen: Kok. G Heitink 2001. Bio­grafie van de dominee. Baarn: Ten Have. G Heitink 2005. Golfslag van de tijd: Europas niet te stillen verlangen naar God. Kampen: Kok (Ian Nell)

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar