HEILIGE GEES

HEILIGE GEES. Ons bely dat die Heilige Gees saam met die Vader* en die Seun* die een ware God is. Maar daar is ’n interessante ontwikkeling in die Bybel*. Daar is eintlik twee beskouings oor die verhouding tussen die Gees van God en God self in die Ou Testament*. Die een is dat die Gees eintlik net die krag van God of God-in-aksie is (Num 11:25; Rig 14:6, 19; 15:14; Eseg 36:27; Jes 42:1; 61:1). Die ander is dat die Gees ’n Goddelike Persoon naas God die Vader is (Rig 13:25; Jes 11:2; Ps 139:7 en volgende verse; Jes 40:13 en volgende verse).

Wanneer ons by die Nuwe Testament* kom, is daar egter nie meer onsekerheid oor die Persoon van die Gees nie. Veral in die Evangelie van Johannes* doen Hy dinge wat net aan ’n persoon toegeskryf kan word: Hy word ons “voorspraak” of “advo­kaat” genoem. Hy sal die dissipels leer en herinner aan alles wat Jesus* gesê het. Hy sal bewys dat die wêreld skuldig is. Hy sal die dissipels in die hele waarheid lei en Christus* verheerlik. (Joh 14:26; 16:7-15).

Wat die werk van die Gees betref, moet die Nuwe Testament in twee dele verdeel word: vóór Pinkster*, en ná Pinkster. Vóór Pinkster gaan dit eintlik oor die bediening van Jesus, maar die Gees speel ’n belangrike rol daarin. Veral Lukas* wys op die inisiatief wat die Gees in die lewe van Jesus geneem het (Luk 1:35, 41, 67, 80; 2:27; 3:17, 22; 4:1, 14).

’n Mens sou van Jesus se aardse bedie­ning kon sê: “Die Gees het deur Jesus ge­werk.” En dan ná Pinkster: “Jesus werk deur die Gees.” Want soos die Gees op ’n besondere manier teenwoordig was en inisiatief geneem het tydens Jesus se aardse bedie­ning, neem Jesus inisiatief in die werk van die Gees. Dit is Jesus wat die Gees stuur, Jesus voeg daagliks by die gemeente* dié wat gered is (Joh 16:7; Hand 2:47) – trouens, die prediking van die apostels* is sonder meer: Jesus. Ontleed maar elke preek van Petrus* en Paulus* (Hand 2; 3; 4; 5; 10; 13; 17)! Die tema is Jesus wat opgestaan het.

Dit is dus heeltemal verkeerd om ’n soort spanning tussen Jesus en die Gees te skep. Dis nie so dat Jesus as ’t ware die inleiding was en dat ons eers by die eintlike saak kom as ons die Gees ontvang nie. Die Gees kom Christus verheerlik (Joh 16:14).

Die groot werk van die Gees lê in die toepassing van die werk van Christus. Christus het vir ons die heil verdien, en die Gees kom dra dit in ons lewe in. Hy kom vorm die liggaam van Christus en kom sy bruid voorberei. Die gawes* van die Gees, die vrug* van die Gees, en die heilsorde/heilsweg* is alles die werk van die Gees.

Daar word soms gesê dat ons in die belydenis van die kerk* die Gees verwaarloos. Ons bely in die Apostoliese Geloofsbely­denis* ’n hele aantal dinge van Jesus, maar niks van die Gees nie, net die woorde: “Ek glo in die Heilige Gees.” Maar dit is ’n misverstand. Alles wat daarna genoem word, is sy werk: die kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sonde, die op­standing, die ewige lewe.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar