GEWELD

GEWELD. Enige daad wat uitgevoer word met die bedoeling om ’n medemens fisiek, geestelik of sielkundig te skaad – wat met ander woorde die Bybelse liefdesgebod* oor­tree – kan as “geweld” getipeer word en vra die teologies-etiese* aandag van die kerk. Dit geld uiteraard ook die beskadi­ging van die ekologie*.

Geweld moet verstaan word as sonde* – as opstand teen God se bedoeling met hier­die wêreld. Die ergste voorbeeld van ge­weld is seker die wêreld se verwerping van God se liefde* in die gekruisigde Jesus*.

Geweld manifesteer hom in Suid-Afrika in verskillende vorms, onder andere in gesinsgeweld, geweld teenoor vroue, kin­ders en bejaardes, plaasmoorde, taxi- en bendegeweld, roof en kapings, verkragtings en ander vorms van seksuele geweld, ver­nietiging van eiendom, padwoede, sportgeweld, godsdiens- en ras-gemotiveerde geweld en geweld teen die waarheid*. Oor die etiese onaanvaarbaarheid van hierdie vorms van geweld, hoef niks gesê te word nie.

Alhoewel die Bybel* op ’n eerlike manier rekening hou met die mens as geweldenaar en moordenaar van sy/haar broer en suster en van vroue en kinders, word ons geleer dat dit nie van die begin af so was en daar­om aanvaarbaar is nie (Kyk ook: Moord*). Die Woord* leer ons dat die mens as beeld* van God gerespekteer moet word (Ps 8) en dat daar in die plek van geweld liefde moet wees – liefde wat respek vir en diens aan die naaste* beteken (Matt 22), respek vir lewe*, vir die huwelik*, vir eiendom en die reg op waarheid (die tweede deel van die Tien Gebooie*).

Die kerk* het op grond van die lewe, dood* en opstanding* van Christus*, ’n boodskap van hoop vir geweldenaars en hulle slagoffers. In Christus ontvang die mens nuwe en bevrydende krag. In Hom seëvier die lewe oor die dood. In Jesus is daar ge­nesing, ook vir ’n land en sy mense wat onder geweld gebuk gaan.

Vir verdere lees: DJ Atkinson en DH Field 1995. New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology. Leicester/Illinois: IVP. T Merton 1968. Faith and violence. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar