GESONDHEID

GESONDHEID. Die wysgeer het gesê dat gesondheid nie alles is nie, maar sonder gesondheid is alles niks. ’n Negatiewe be­skry­wing van gesondheid sou wees om dit te definieer as die afwesigheid van siekte. In die wydste moontlike sin dui gesondheid op ’n totale toestand van liggaamlike, psi­giese, sosiale en geestelike geluk. Meer toegespits sou dit ook kan dui op die aanpassingsvermoë van die indiwidu by die eise van die omgewing. Die klem op ’n holistiese mensbeskouing in die verstaan van gesondheid word terug gevind in die biopsigososiale model soos aanvanklik ontwikkel deur Engel in die 1960’s. In dié model word waardes geartikuleer wat vroeër alreeds in die sisteemteorie deur onder andere Von Bertalanffy beskryf is en wat die mens as ’n eenheid sien. Nog later word die model ontwikkel tot die biopsigososiale/spirituele model wat ook geestelike gesondheid beklemtoon. Die mediese sosioloog Antonovsky kritiseer die eensydige beklemtoning van siekte en die faktore wat siekte tot gevolg het, en verskuif die fokus na faktore wat ’n positiewe bydrae lewer tot gesondheid. In die jongste tyd is die begrip “wellness” algemeen in gebruik en dui dit op ’n groter bewustheid van die waarde van ’n goeie en verantwoordelike lewenstyl in die kweek van gesondheid.

Vir verdere lees: A Antonovsky 1987. Unraveling the Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay Well. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. A Freeman 1998. “Spirituality, Well-Being, and Ministry” in: The Journal of Pastoral Care 52(1):7-17. G Heitink en J Veenhof 1990. Heil, heling, gezondheid. ’s-Gravenhage: Uitgeverij Mei­nema.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar