GERBER, JACOBUS JOHANNES (KOBUS)

GERBER, JACOBUS JOHANNES (KOBUS) (1950–) studeer teologie* aan die Universiteit van Pretoria en promoveer in 1994 aan Unisa met as proefskrif Ghetto of Woestyntog: ’n Ondersoek na die geloofsbeeld in die kategesemateriaal van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Gerber was die NG predikant van Montana, Pretoria, Villieria en Waverley en van 1982 tot 1988 die Noord-Transvaalse (nou Noordelike) sinode* se predikant* vir die jeug. Hy was skriba en moderator* van die Sinode van Noord-Transvaal, en word in 2004 die eerste algemene sekretaris van die Algemene Sinode van die NG Kerk* met oorhoofse administratiewe verantwoordelikheid. Hy was die verteenwoordiger van die dié kerk in verskeie ekumeniese* liggame, was ná die samesmelting van die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke* en die Gereformeerde Ekumeniese Raad* in die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke* lid van die uitvoerende komitee daarvan, en het gesamentlik leiding geneem met die totstandkoming van die Gereformeerd-Lutherse Konsultasie in Suider-Afrika en ander ekumeniese verbintenisse in Afrika*. Vir Gerber was die hertoetrede van die NG Kerk ná die apartheidsera* tot die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)*, en in 2014 tot die Wêreldraad van Kerke*, hoogtepunte. Sy en dr Ben du Toit* se voorlegging in 2006 aan ’n parlementêre portefeuljekomitee van ’n stuk oor die gewenstheid van wetgewing oor permanente homoseksuele* verbintenisse, waarin dit nie sonder meer afgewys is nie, het in die NG Kerk bygedra tot verdere nadenke oor ’n saak wat in kerklike kringe omstrede is.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar