GELOOFSGENESING

GELOOFSGENESING verwys na ’n bui­ten­gewone, bo-natuurlike, ingryping (X-faktor; God) op ’n siektetoestand of kwelling. Die fokus is die geloof van die bidder en vind plaas deur gebed*, handoplegging of die een of ander godsdienstige ritueel (vgl Jak 5:13-16).

Daar is verskeie variasies: 1. Wonderge­nesing. God bewerkstellig by gevalle wat medies gesproke ongeneeslik is, heling. 2. Goddelike genesing. Hou verband met die vorige. Die fokus is die almag van God. 3. Charismatiese genesing. Die agent/medium vir genesing is ’n besondere gawe waar­oor die bidder beskik. 4. Gebedsgenesing. Gebed bewerk genesing. 5. Handoplegging. Fisieke kontak maak deel uit van ’n helings­ritueel wat plaasvind tydens spesiale byeen­komste/geloofsaamtrekke.

Geloofsgenesing skep wel soms ’n pasto­rale probleem: Wanneer genesing nie in­tree nie, word die kwaliteit van die geloofshandeling/geloofsinhoud bevraagte­ken met as newe-effek verwyfeling (geloofspatologie).

Die kern-pastorale vraag is: Glo die persoon in die beloftes van God (die gene­singswonder) of in die God van die beloftes (God se trou ondanks herstel/resultaat)? Ver­ge­lyk die deurbreek van ’n oorsaak-ge­volg­skema deur Christus* (Joh 9:1-5).

Geloofsgenesing bring die vraagstuk van bose/sataniese bindings* ook ter sprake, sowel as die kwessie van duiweluitdrywing / eksorsisme*.

Voorbeelde van Goddelike genesing in Christus se bediening is onder andere Luk 8:40-48; 13:10-17; 14:1-6. Vir die verband met duiwels*/die bose: Luk 8:26-38. In die Ou Testament* lees ons daarvan in die geskie­denis van Hiskia, 2 Kon 20; 2 Kron 32; Jes 38.

Vir verdere lees: EE Thornton en HN Malony 1990. “Faith healing” in: Dictionary of Pastoral Care and Counseling. Nashville: Abingdon. DJ Louw 1990. Illness as Crisis and Challenge. Halfweghuis: Orion.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar