FEMINISTIESE EN VROUETEOLOGIE

FEMINISTIESE EN VROUETEOLOGIE. Alhoewel daar sommige invloedryke vroue*figure in die Bybel* voorkom (bv Sara*, Debora*, Ester*, Maria* – Jesus* se ma – Maria Magdalena* en Priscilla*) sowel as in die geskiedenis van die kerk* (bv Macrina – St Basil se suster, Katarina van Siena, Teresa van Avila, Hildegard van Bingen, Margaret Fell, Catherine Booth*), het ’n uitdruklik feministiese teologie* eers in die middel van die 20ste eeu na vore gekom. Wit vroue in Europa en Noord-Amerika het, onder die invloed van verskeie vorms van feminisme* (bv liberaal, radikaal en Marxis­ties*), feministiese teologieë ontwikkel. Feministiese teologie is soortgelyk aan fe­minisme in die sin dat dit op die onderdrukking en marginalisering van vroue fokus. Die verskil lê daarin dat eersgenoemde ’n teologiese grondslag het, naamlik dat God die mensdom geskep en verlos het.

In die afgelope dekades het verskeie vroue- (Engels: womanist) teologieë ont­wik­kel – bv onder Afro-Ameri­kaanse, Afrika-, mujerista (Spaans-Ameri­kaanse) en minjing (Asiatiese) vroue – om uit te lig watter teenstellende ervarings en persepsies vroue het wat in verskillende kontekste leef.

Wat feministiese en/of vroueteologieë wil bewerkstellig, is geregtigheid* vir vroue en hulle bevryding van onderdrukking en onderwerping. Sulke teologieë verwerp seksisme (diskriminasie op grond van geslag) en patriargale samelewingstelsels* as on­reg­verdig en onchristelik. Hulle eis dat vroue die respek en waardigheid ontvang wat hulle toekom, en dat hulle toegang het tot die volle spektrum van onderrig, die politiek en die ekonomie. Feministiese/ vroueteoloë probeer tradisionele, manlike benaderings tot teologie herïnterpreteer (of verwerp dit), en het ’n eie beskouing ontwikkel oor Bybel-uitleg, die Christelike tradisie en leer, kerkgeskiedenis*, etiek*, die bediening, simbole, liturgie* en hedendaagse teologiese praktyk. Hierdie teologieë beklemtoon dat vroue óók as God se beeld geskep is (Gen 1:26-31). Hulle is mede-ontvangers van en medewerkers in God se bediening van versoening* en herskepping* (Rom 6:1-23; 1 Kor 12; 2 Kor 5:11-21), mede-ontvangers van die Heilige Gees*, mede-bedienaars van die evangelie* (Rom 8:1-39; 16:1-16; Fil 4:2-3).

Feministiese/vroueteologie beklemtoon dat die hele omvang van vroue se ervaring – die ervaring van die self, God, die ge­meenskap, die samelewing en die wêreld – as ’n eenheid verstaan moet word. Vroue se bestaan en unieke belewenisse moet gevier word, en al die verskillende gestaltes van patriargie moet veroordeel word. Daar is wel sekere ooreenkomste, maar dit is nie so dat alle vroue oral ewe erg onderdruk word of op dieselfde manier onderdruk word nie.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar