FAURE, ABRAHAM

FAURE, ABRAHAM (1795–1875) was lid van ’n gesiene familie op Stellenbosch en het sy teologiese studie in Gosport, Enge­land, in ’n puriteinse* milieu aan ’n kollege vir sendelinge* begin. Hy het hom daarna aan die Universiteit van Utrecht verder in die teologie* bekwaam. Hy het in 1818 diens op Graaff-Reinet as sendeling aanvaar, waar hy die plaaslike sendinggenootskap laat herleef en ’n skool gestig het met 142 leer­ders, insluitende 52 slawe (Kyk by: Slawe aan die Kaap). Faure is in 1822 bevestig as leraar van die Kaapstad-ge­meente. Een van sy eerste take was om die eerste sinode*-vergadering van die NG Kerk* (Kyk ook by: Kaapse Kerk), wat in 1824 gehou is, te help orga­niseer. Faure het op versoek van goewer­neur Napier in 1843 na Natal gegaan om beter verhoudings tussen die Voortrekkers* en die Britse owerheid te probeer bewerkstellig. Hy is egter deur die Voortrekkers gekritiseer en met agterdog bejeën omdat hy teen die Groot Trek* gekant was.

Faure was betrokke by die Nederlands-gebaseerde skool, Tot Nut Van Het Alge­meen*, in Kaapstad, lid van die Bybel- en Skoolkommissie, en in 1818 een van die stigters van die Zuid-Afrikaansche Bijbelver­eeni­ging en medestigter van die Zuid-Afri­kaansche Atheneum (South African College School). Die stigting in 1859 van die Kweek­skool* aan die Victoria-kollege (die latere Universiteit van Stellenbosch) was vir Faure die vervulling van ’n lank gekoesterde teo­logiese ideaal, onder meer om die liberale teologiese (Kyk by: Liberalisme) rigting in Suid-Afrika te bekamp.

Faure het het in April 1824 met die publikasie van Het Nederduitsch Zuid-Afri­kaansch Tijdschrift begin – ’n blad wat baie artikels van godsdienstige en kerklike aard gepubliseer het – as teenvoeter vir die des­tyd­se liberale stromings. Hy was die stigter­redakteur van De Gereformeerde Kerkbode waarvan die eerste uitgawe op 13 Januarie 1849 verskyn het. Dié kerkkoerant bestaan as Kerkbode* vandag nog: die oudste steeds bestaande Afrikaanse (aanvanklik Nederlandse) koerant in Suid-Afrika.

Vir verdere lees: André Olivier 1998. Bode op die spoor van die Woord. Kaap­stad: Lux Verbi.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar