FAMILIE

FAMILIE. Die basiese sosiale eenheid in Israel* was die familie wat die middelpunt van die lewe van die gemeenskap gevorm het. Die familie het bestaan uit die indiwidu se onmiddellike familie, naamlik: ’n man en sy vrou(e), kinders en ouers. Hierdie kernfamilies het uit onge­veer vier tot ses indiwidue bestaan.

Dan was daar die uitgebreide familie of huishouding, waarvan die pa die leier was. By hierdie uitgebreide familie word die vrouens van die patriarge (Kyk by: Patriargale stelsel), die ongetroude susters en dogters, die seuns en skoondogters, ooms en grootooms ingereken. Ook die slawe van die familie is deel van die uitgebreide familie.

Die huise wat deur argeologiese* opgra­wings blootgelê is, ondersteun hierdie be­skouing van die sosiale organisering. Die standaardhuis in die 13de tot die 11de eeu vC was ’n reghoekige gebou met twee tot vier kamers. So ’n huis het van vier tot ses mense gehuisves. In van hierdie dorpies was ’n paar huise aan mekaar verbind, elk met sy eie ingang. Dit is moontlik dat die uitgebreide familie in hierdie trosbehuising by mekaar gewoon het.

’n Aantal families wat saamgewoon en dieselfde tradisies gedeel het, het ’n clan of ’n sibbe gevorm. Aangesien daar soms ge­skille tussen verskillende families ontstaan het oor weiding en water, het mense besluit om saam te leef met die doel om mekaar se belange te beskerm. Die familieband het ’n meerdoelige funksie vervul. So het mense binne hierdie uitgebreide familie lewensmiddele gedeel in moeilike tye, en in tye van gevaar ook beskerming gevind. Die clan was grootliks ’n opvoedingsgemeenskap waarbinne die tradisies, stories en wysheid van geslag tot geslag oorgedra is.

  • In die hedendaagse Afrikaanse* samelewing, word meestal onderskei tussen ’n “gesin” (die enger kring: pa, ma en hulle kinders) en ’n “familie” (wat ook grootouers, kleinkinders, ooms en tantes, neefs en niggies insluit). (Kyk ook by: Gesin, Gesinsbediening, Gesinsbeplanning, Gesinsterapie.)

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar